Ugdymas

Ugdomąją veiklą darželyje vykdome pagal dirbančių pedagogų sukurtą programą „Vaiko saviraiškos skatinimas“, tačiau rėmėmės ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa. Nuolat taikome ir „Geros pradžios“ metodiką, Valdorfo ir kitų pedagogikų atskirtus elementus, todėl galite neabejoti mūsų šiuolaikiškumu ir inovatyvumu.

Mūsų manymu, ugdymas reikalingas vaikui padėti patenkinti prigimtinius kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius, o žaidimai darželyje turėtų būti pagrindine vaikų veikla. Kodėl? Paprasčiausiai dėl to, kad tinkami žaidimai vaikams leidžia patenkinti absoliučiai visus savo poreikius, kadangi žaidžiant tenka ir bendrauti, ir judėti, ir atskleisti savo sugebėjimus ar net jausmus. Žaidimai vaikų gyvenimuose šiais laikais yra daug daugiau negu tiesiog pramoga.

Užtikriname ankstyvąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, meninį ugdymą, anglų k. mokymą, sporto pratybas su kvalifikuotais specialistais ir, žinoma, kvalifikuotą pedagoginę priežiūrą. Ugdydami vaikus darželyje norime įžvelgti kiekvieno vaiko asmenybę, leisti jiems atrasti save. Daugelis vaikų yra itin judrūs, todėl stengiamės užtikrinti kuo daugiau galimybių žaisti ir judėti, o socialinių įgūdžių, meniškumo tobulinimas ir saugumo užtikrinimas mums atrodo savaime suprantami dalykai, todėl galite nesijaudinti – garantuojame visapusišką vaiko ugdymą ir priežiūrą.

Vaikai darželyje auga lyg didelėje šeimoje ir mes stengiamės artimai susipažinti su kiekvienu „šeimos nariu“. Darželyje „Vaiko medis“  dirba tik pedagogai, tikrai jaučiantys pašaukimą ir meilę savo darbui. Kasdien mūsų darželyje tobulėja ne tik vaikai, bet ir patys pedagogai!

Garantuojame, jog bus gerbiama ne tik jūsų, bet ir jūsų vaikų nuomonė – mūsų darželyje visi yra lygūs, visų poreikiai bei interesai yra vienodai svarbūs. Be abejo, nepamirštam pagyrimų, paskatinimų ir padrąsinimų – juk vaikui augant svarbu girdėti ne neigiamus, o teigiamus dalykus, kurie padėtų realizuoti idėjas, skatinti savarankiškumą, pasitikėjimą ir atsakomybę.

Kontaktai