Bitučių grupė

„Bitučių“ grupės amžius yra labai įvairus, vaikai dažniausiai atkeliauja pas mus iki ketvirtojo savo gimtadienio. Grupės dydis kiekvieną kartą būna skirtingas, tačiau su vaikais nuolat dirba trys auklėtojos ir auklėtojų padėjėja. Visos jos stengiasi užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir pakankamą jos kiekybę. Vaikai „Bitučių“ grupėje gauna reikalingas žinias kiekvienoje srityje – jie mokami ne tik komunikacijos, bet ir pasaulio pažinimo fiziškai, meniškai ir net filosofiškai! Be jokios abejonės, skatiname ir vaikų norą judėti, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

„Bitučių“ grupės veikla yra ne tik įdomi, bet ir itin naudinga – jau 4-erių metų sulaukę vaikai mokosi anglų kalbos, daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias vietas. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės balansuoti tarp ugdymo, savarankiškumo, meno, fizinės ir projektinės veiklų.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

Vaiko dienos ritmas

7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55 Muzika
11.15-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.00-9.15 Ryto ratas
9.15-10.45 Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
Laikas užkandėlei
11.15-12.15 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55 Muzika
11.15-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.00 Anglų k. I pogrupis/ Smalsučio užduotys II pogrupis
Laikas užkandėlei
10.20-10.50 Anglų k. II pogrupis/ Smalsučio užduotys I pogrupis
11.15-12.15 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.15 Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, teatro, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

10.30-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. gruodžio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1-2 sav. Atėjo žiemužė Vaikai susipažins su nauju metų laiku ir jam būdingais ypatumais bei samprotaus, kuo žiema skiriasi nuo kitų metų laikų.

Ryto rato metu kalbės apie šventinį laikotarpį, kuo jis mums svarbus ir ypatingas. Aptars šventines tradicijas, papročius, Adventą, taip pat, kaip reikia elgtis šiuo laikotarpiu ir kiekvieną dieną prižiūrės Advento kalendorių.

Vaikai darys Advento vainiką, sužinos ko reikia jam padaryti ir kuo jis ypatingas.

Domėsis, kaip šventės yra švenčiamos kitose šalyse.

Gamins šventinius papuošimus grupei.

Padedant auklėtojoms puoš eglutę.

Klausysis kalėdinių dainų.

Sakytinė ir rašytinė kalbos

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Mokėjimas mokytis

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai Kūrybiškumas

Iniciatyvumas ir atkaklumas

Problemų sprendimas

Savireguliacija ir savikontrolė

Santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais

3-5 sav. Kalėdų belaukiant Vaikai ruošis Kalėdų šventei, mokysis eilėraščius, daineles.

Su auklėtojomis aptars Kūčių tradicijas, papasakos, kaip reikia joms pasiruošti.

Grupėje gamins kūčiukus: minkys tešlą, suformuos reikiamą formą.

Klausysis įvairių pasakojimų ir istorijų apie šv. Kūčias ir Kalėdas. Bandys pajusti ir suprasti gilesnę šių švenčių reikšmę ir svarbą.

Kalbės apie dovanas,  jų prasmę, aiškinsis iš kur kilo tradicija dovanoti.

Ruošis kalėdiniam karnavalui, kurs draugystės dovanas vieni kitiems, šventines staigmenas tėveliams ir artimiesiems.

Gamins savo papuošimus eglutei.

Tyrinėjimas

Emocijų raiška

Kiekio supratimas

Forma, matavimai

Sakytinė ir rašytinė kalbos

Kūrybiškumas

Mokėjimas mokytis

Santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais

 

Gruodžio 11 d. – Tarptautinė kalnų diena

Kalėdų šventė grupėje

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m.  gruodžio mėn. muzikos veiklos planas

Atėjo žiemužė. Kalėdų belaukiant.

Visi kartu ruošimės susitikimui su Kalėdų Seneliu.

Kursime Kalėdinę programą, kurioje skambės dainelės apie žiemą.

Kviesime tėvelius ir mamytes, močiutes ir senelius drauge šokti ir dainuoti.

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. gruodžio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

Temos Pasiekimai Užduotys
1 savaitė Hello song.

Look at Cookie. Storytime 2.

Bye-bye song.

Klausysis Cookie‘o istorijų.

Pakartos išmoktus žodžius.

Istorijos pasakojimas vaidmenimis.

Kortelių žaidimas „Yes/ No“.

2 savaitė Hello song.

Toys. I‘ve got a …

Bye-bye song.

Išmoks naujus žodžius (ball, dolly, plane).

Mokysis pasakyti, ką turi „I‘ve got a…“

Žaislų žaidimas.

Muzikinių kortelių žaidimas.

3 savaitė Hello song.

Christmas time.

Bye-bye song.

Dainuos kalėdines dainas ir atliks dainose minimus judesius. Gamins kalėdinius atvirukus. Kalėdinis žaidimas.

Žaisliukų istorija.

Atvirukų gamyba.

4 savaitė Hello song.

What colour is it?

Bye-bye song.

Išmoks raudonos spalvos pavadinimą anglų k.

Prisimins ir atpažins išmoktas spalvas.

Spalvų žaidimas.

Spalvinimo užduotis.

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. gruodžio mėnesio robotikos  veiklos planas

Mėnesio tema: Gyvasis pasaulis

Savaitės tema Konstrukcija Matematika Ugdomos kompetencijos
Vasara. Kokios vasaros spalvos?

Ūkis. Kas padeda nudirbti sunkius darbus?

Miške. Kas saugo ir prižiūri mišką?

Zoologijos sodas. Ką sutiksiu zoologijos parke?

Besisukanti gėlė, kurią vaikai nupieš
Traktorius su vežimu
Genys, kalantis medį
Liūtas Wedo
Palyginimai iki 10 neskaičiuojant.

Skaičiuojame iki 10, atliekame sudėties, atimties veiksmus iki 5.

Spalvų, daiktų  dydžių, daiktų pasukimo sekos.

Dydis forma spalva.

Raidės R, S, K.

Socialinė kompetencija

Santykis su savimi

Santykiai su bendraamžiais

Santykiai su suaugusiais

Santykis su aplinka

Sveikatos saugojimo kompetencija

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata

Socialinė sveikata

Veikla ir poilsis

Asmens ir aplinkos švara

Pažinimo kompetencija

Domėjimasis, smalsumas

Tyrinėjimas, informacijos rinkimas

Informacijos apdorojimas: jutimas, mąstymas, vaizduotė

Refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas

Komunikavimo kompetencija

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys

Vaidyba

Matematika

Skaičiai, skaičiavimai

Geometrija

Statistika

Reiškiniai, nelygybės, lygybės

Mechanika

Pagrindinės energijos perdavimo formos

Problemos/Sprendimo ieškojimas

Konstrukcijos tobulinimas

Kontaktai