Bitučių grupė

„Bitučių“ grupės amžius yra labai įvairus, vaikai dažniausiai atkeliauja pas mus iki ketvirtojo savo gimtadienio. Grupės dydis kiekvieną kartą būna skirtingas, tačiau su vaikais nuolat dirba trys auklėtojos ir auklėtojų padėjėja. Visos jos stengiasi užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir pakankamą jos kiekybę. Vaikai „Bitučių“ grupėje gauna reikalingas žinias kiekvienoje srityje – jie mokami ne tik komunikacijos, bet ir pasaulio pažinimo fiziškai, meniškai ir net filosofiškai! Be jokios abejonės, skatiname ir vaikų norą judėti, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

„Bitučių“ grupės veikla yra ne tik įdomi, bet ir itin naudinga – jau 4-erių metų sulaukę vaikai mokosi anglų kalbos, daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias vietas. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės balansuoti tarp ugdymo, savarankiškumo, meno, fizinės ir projektinės veiklų.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

Vaiko dienos ritmas

7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55 Muzika
11.15-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.00-9.15 Ryto ratas
9.15-10.45 Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
Laikas užkandėlei
11.15-12.15 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55 Muzika
11.15-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.15 Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, teatro, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

10.30-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.50 Anglų k. I pogrupis/ Smalsučio užduotys II pogrupis
Laikas užkandėlei
10.10-10.45 Anglų k. II pogrupis/ Smalsučio užduotys I pogrupis
11.15-12.15 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. balandžio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1 sav. Mano knygelės pasakoja Vaikai pristatys savo mėgiamą knygelę, kurią atsineš iš namų.

Kurs televizijos laidą „Bitutė ant knygutės“.

Domėsis, kaip atrodė pirmosios knygos.

Žiūrės vaizdo medžiagą apie knygos atsiradimą.

Sužinos, kas parašė pirmąją Lietuvišką knygą.

Kurs ir iliustruos bendrą „Bitučių“ grupės  knygutę.

Sužinos apie aklųjų raštą.

Susitiks su vaikų rašytoja, kuriančia Brailio raštu.

Klausysis istorijos apie duonelę iš „Vakaro žvaigždelė“ kompaktinės plokštelės.

Mokėjimas mokytis

Iniciatyvumas ir atkaklumas

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Kūrybiškumas

Sakytinė kalba

2 sav. Sodinu daigelį – auginu medelį Vaikai užsiims lauko darbais, kurie būtini pavasariui atėjus.

Rūpinsis pavasarinėmis sėklytėmis ir daigeliais: sodins, stebės jų augimą. Lauke pasiruoš sodinimui į šiltnamį.

Bandymas-stebėjimas „Kaip maitinasi augalai“.

Šoks ir dainuos pagal Lietuvių liaudies žaidimą „Aguonėlė“.

Kurs savo gėlių pievelę.

Pasiruoš akcijai „Darom“.

Sužinos šios akcijos atsiradimo istoriją.

Analizuos akcijos šūkį „Švari šalis – sveiki piliečiai“.

Aplinkos pažinimas

Kūrybiškumas

Estetinis suvokimas

Tyrinėjimas

Fizinis aktyvumas

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai

3-4 sav.

Šventų Velykų rytą lelija pražydės

Pasiruoš šv. Velykų šventei.

Sužinos, kodėl Velykos švenčiamos kiekvienais metais skirtingu metu.

Domėsis tradicijomis ir papročiais.

Aiškinsis, ką simbolizuoja kiaušinis.

Minčių lietus: „Kas pirmas atsirado- višta ar kiaušinis“?

Klausysis istorijos iš „Vakaro žvaigždelės“ – „Širdies šiluma“.

Pasakos apie savo šeimos tradicijas.

Gamins verbas, margins kiaušinius.

Lauke žais linksmąsias velykines estafetes, kartu ieškos Velykų zuikio dovanų.

Išmoks ir tobulins pirštukinius žaidimus.

Kurs margučių lukštų paveiksliukus, įvairiausių dydžių ir spalvų kiaušinius.

Ant šviesos stalo spalvins K raidę.

Vingio parke stebės bundančią gamtą.

Išsiaiškins, kas yra lygiadienis.

Aplinkos pažinimas

Rašytinė kalba

Sakytinė kalba

Tyrinėjimas

Meniniai gebėjimai

Forma

Erdvė

Matavimas

Estetinis suvokimas

Balandžio 2 d. – Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Planuojamas susitikimas su vaikų rašytoja, kuriančia brailio raštu

Balandžio 6 d. – Saugaus eismo diena

Planuojama edukacinė ekskursija į Dalgedų sodybą

Balandžio 21-22 d. – šv. Velykos

Balandžio 27 d. – visuotinė švaros akcija „Darom“

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m.  balandžio mėn. muzikos veiklos planas

Gyvūnai žmogaus gyvenime. Pats dažysiu margučius.

Šį mėnesį pradėsime šv. Velykų žaidimais ir dainelėmis (tradicinės šv. Velykų dainelės bei žaidimai) .  Atversime muzikines knygeles, vaikai susipažins su muzikiniu raštu, natomis.

Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų saviraiškos skatinimui.  Muzikos pamokėlių metu vaikai turės galimybę individualiai improvizacijai, bendram kūrybiniam procesui.

Drauge mėginsime kurti savo dainas, improvizuoti judesio bei kitų muzikinių išraiškų pagalba (muzikos klausymas).

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. balandžio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

  Temos Pasiekimai Užduotys
1 savaitė Hello song.

I like…

Bye-bye song.

Mokysis pasakyti, ką mėgsta.

Pakartos išmoktus žodžius.

Kūrybinė užduotis.

Plojimo žaidimas.

2 savaitė Hello song.

Easter.

Bye-bye song.

Sužinos apie Velykų šventės minėjimą svetur. Kūrybinė užduotis.

Žaidimas „Margučių medžioklė“.

3 savaitė Hello song.

Body.

Bye-bye song.

Išmoks naujus žodžius (foot/ fet, hands, head).

Supras ir atsakys į klausimą „What do you wear?“

Kūrybinė užduotis.

Žaidimas „Cookie says“.

4 savaitė Hello song.

Hot and cold.

Bye-bye song.

Pakartos išmoktus žodžius.

Išmoks naujus žodžius (hot, cold).

Kūrybinė užduotis.

Žaidimas „Karšta – šalta“.

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. balandžio mėnesio robotikos  veiklos planas

Mėnesio tema: Parduotuvė

Savaitės tema Konstrukcija Matematika Ugdomos kompetencijos
Maistas. Kaip sveikai maitintis.

 

Drabužiai. Kada ir kaip tinkamai apsirengti?

 

Kasa. Kas ir kiek sveria.

 

Knygos. Kodėl smagu skaityti?
Roboto ranka – pagalbininkė virtuvėje
Besisukanti pakaba
 

Kasa

Iliustratorius
Kalbamės apie parduotuves ir protingą apsipirkimą.

 

Skaičiuojame iki 20, lyginame, sudedame ir atimame skaičius iki 20.

 

Spalvų, daiktų dydžių, daiktų pasukimo sekos, pažintis su nosinėmis raidėmis.

 

Dydis, forma, spalva.

 

Raidės Z, Ž, Y, F.

Socialinė kompetencija

Santykis su savimi

Santykiai su bendraamžiais

Santykiai su suaugusiais

Santykis su aplinka

Sveikatos saugojimo kompetencija

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata

Socialinė sveikata

Veikla ir poilsis

Asmens ir aplinkos švara

Pažinimo kompetencija

Domėjimasis, smalsumas

Tyrinėjimas, informacijos rinkimas

Informacijos apdorojimas: jutimas, mąstymas, vaizduotė

Refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas

Komunikavimo kompetencija

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys

Vaidyba

Matematika

Skaičiai, skaičiavimai

Geometrija

Statistika

Reiškiniai, nelygybės, lygybės

Mechanika

Pagrindinės energijos perdavimo formos

Problemos/Sprendimo ieškojimas

Konstrukcijos tobulinimas

Kontaktai