Bitučių grupė

„Bitučių“ grupės amžius yra labai įvairus, vaikai dažniausiai atkeliauja pas mus iki ketvirtojo savo gimtadienio. Grupės dydis kiekvieną kartą būna skirtingas, tačiau su vaikais nuolat dirba trys auklėtojos ir auklėtojų padėjėja. Visos jos stengiasi užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir pakankamą jos kiekybę. Vaikai „Bitučių“ grupėje gauna reikalingas žinias kiekvienoje srityje – jie mokami ne tik komunikacijos, bet ir pasaulio pažinimo fiziškai, meniškai ir net filosofiškai! Be jokios abejonės, skatiname ir vaikų norą judėti, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

„Bitučių“ grupės veikla yra ne tik įdomi, bet ir itin naudinga – jau 4-erių metų sulaukę vaikai mokosi anglų kalbos, daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias vietas. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės balansuoti tarp ugdymo, savarankiškumo, meno, fizinės ir projektinės veiklų.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

Vaiko dienos ritmas

7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55 Muzika
11.15-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.00-9.15 Ryto ratas
9.15-10.45 Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
Laikas užkandėlei
11.15-12.15 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55 Muzika
11.15-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.00 Anglų k. I pogrupis/ Smalsučio užduotys II pogrupis
Laikas užkandėlei
10.20-10.50 Anglų k. II pogrupis/ Smalsučio užduotys I pogrupis
11.15-12.15 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.15 Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, teatro, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

10.30-12.15 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. vasario mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1-3 sav.

Kaip Bitutė po Lietuvą keliavo

Kurs projektą „Kelionė per Lietuvą“.

Mokysis laikytis priimtų taisyklių, susitarimų.

Prisimins Lietuvos simbolius, aptars juos.

Kurs darbelius atliepiančius temą bei naudos įvairios raiškos būdus jiems atlikti.

Surengs parodėlę „Lietuvai“. Didžiuosis savo ir draugo darbais.

Šoks lietuvių liaudies ratelius, žaidimus.

Susipažins su raide „L“- LIETUVA, ieškos šios raidės įvairiuose žodžiuose.

Vartys knygas ir enciklopedijas su Lietuvos kraštovaizdžiu, istoriniais fragmentais.

Išmoks ir supras lietuviškus priežodžius, patarles.

Prisimins, kas parašė Lietuvos himną, jį susikaupęs giedos.

Klausys įvairių dainų, mokysis posmų apie Lietuvą.

Žiūrės edukacinius filmukus.

Ant šviesos stalo kurs ir žais žaidimą „Atrask Lietuvos miestus“.

Išgirs istoriją apie Darių ir Girėną.

Klausysis muzikinių kūrinių „Trijų spalvų simfonija“, pritars lietuvių liaudies instrumentais.

Dalinsis pamąstymais, ką man reiškia žodis LAISVĖ- „Minčių Lietus“.

Atliks bandymą su vandeniu, balionu ir šalčiu.

Savivoka ir savigarba

Sakytinė ir rašytinė kalba

Santykiai su bendraamžiais

Meninė raiška ir estetinis suvokimas Aplinkos pažinimas

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai Kūrybiškumas

Forma, erdvė, matavimai

Mokėjimas mokytis

Tyrinėjimas

4 sav. Laukiame svečiuose Kaziuko Išgirs istoriją apie šv. Kazimierą.

Dalinsis prisiminimais apie Kaziuko mugę.

Prisimins įvairius lietuvių amatų atstovus, sužinos, kur ir kaip gimsta darbai.

Aiškinsis, kurie amatai gyvuoja iki šių dienų.

Balsavimo būdu išsirinks vieną amatą, kurį aptars išsamiau.

Plės ir turtins žodyną naujais žodžiais šiai temai atliepti.

Ruošis savo grupės Kaziuko mugei.

Sakytinė ir rašytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas Aplinkos pažinimas

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai Kūrybiškumas

Forma, erdvė, matavimai

Mokėjimas mokytis

Vasario 04 d. – svečiuose miškininkas eigulys

Vasario 05 d. – Duonos diena

Vasario 15 d. – rytmetys Vasario 16-ajai paminėti.

Vasario 21 d. – Tarptautinė gimtosios kalbos diena

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m.  vasario mėn. muzikos veiklos planas

Planas ruošiamas.

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. vasario mėnesio anglų kalbos veiklos planas

Temos Pasiekimai Užduotys
1 savaitė Hello song.

Revision

Bye-bye song.

Pakartos frazes, susijusias su apsirengimu.

Prisimins drabužių pavadinimus.

Užduoties atlikimas.

Žaidimai: „Big or little?“, „Big red hat“.

2 savaitė Hello song.

Dressing up.

Revision.

Bye-bye song.

Prisimins kaip pasiteirauti apie pomėgius „Do you like?“ Kūrybinė užduotis.

Žaidimas „Find the spider game“.

3 savaitė Hello song.

Poster time.

Bye-bye song.

Pakartos išmoktus žodžius ir frazes. Judesių žaidimas.

Garsų žaidimas.

4 savaitė Hello song.

Cookie‘s toys. Storytime.

Bye-bye song.

Pajus pasakojimo klausymo džiaugsmą. Mokysis išgirsti, atpažinti ir parodyti žinomą veiksmą. Kūrybinė užduotis.

„Bitučių“ grupės 2018-2019 m.m. vasario mėnesio robotikos  veiklos planas

Mėnesio tema: PARDUOTUVĖ

Savaitės tema Konstrukcija Matematika Ugdomos kompetencijos
Maistas. Kaip sveikai maitintis?

Drabužiai. Kada ir kaip tinkamai apsirengti?

Kasa. Kas ir kiek sveria?

Knygos. Kodėl smagu skaityti?

Roboto anka- pagalbininkė virtuvėje
Besisukanti pakaba
Kasa
Iliustratorius
Kalbamės apie arduotuves ir protingą apsipirkimą.

Skaičiuojame iki 20,  lyginame, sudedame ir atimame skaičius iki 20.

Spalvų, daiktų dydžių, daiktų pasukimo sekos, pažintis su nosinėmis raidėmis.

Dydis, forma, spalva.

Raidės Z, Ž, Y, F.

Socialinė kompetencija

Santykis su savimi

Santykiai su bendraamžiais

Santykiai su suaugusiais

Santykis su aplinka

Sveikatos saugojimo kompetencija

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata

Socialinė sveikata

Veikla ir poilsis

Asmens ir aplinkos švara

Pažinimo kompetencija

Domėjimasis, smalsumas

Tyrinėjimas, informacijos rinkimas

Informacijos apdorojimas: jutimas, mąstymas, vaizduotė

Refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas

Komunikavimo kompetencija

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys

Vaidyba

Matematika

Skaičiai, skaičiavimai

Geometrija

Statistika

Reiškiniai, nelygybės, lygybės

Mechanika

Pagrindinės energijos perdavimo formos

Problemos/Sprendimo ieškojimas

Konstrukcijos tobulinimas

Kontaktai