Darželio grupė „Bitutės“

„Bitučių“ grupės amžius yra labai įvairus, vaikai dažniausiai atkeliauja pas mus iki ketvirtojo savo gimtadienio. Grupės dydis kiekvieną kartą būna skirtingas, tačiau su vaikais nuolat dirba trys auklėtojos ir auklėtojų padėjėja. Visos jos stengiasi užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir pakankamą jos kiekybę. Vaikai „Bitučių“ grupėje gauna reikalingas žinias kiekvienoje srityje – jie mokami ne tik komunikacijos, bet ir pasaulio pažinimo fiziškai, meniškai ir net filosofiškai! Be jokios abejonės, skatiname ir vaikų norą judėti, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

„Bitučių“ grupės veikla yra ne tik įdomi, bet ir itin naudinga – jau 4-erių metų sulaukę vaikai mokosi anglų kalbos, daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias vietas. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės balansuoti tarp ugdymo, savarankiškumo, meno, fizinės ir projektinės veiklų.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

„Bitučių“ grupės 4-5 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.00-9.15Ryto ratas
9.15-10.45Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
Laikas užkandėlei
11.15-12.15Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50Muzika
11.15-12.15Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.45Ryto ratas, pokalbiai, skaitiniai atliepiantys temą
 Laikas užkandėlei
10.00-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.05-11.40Anglų k. I pogr./ Smalsučio užduotėlės II pogr.
11.50-12.25Anglų k. II pogr./ Smalsučio užduotėlės I pogr.
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50Muzika
11.15-12.15Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, teatro, maisto gaminimo, emocinio intelekto ugdymo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
11.15-12.15Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 – 2 sav.

Mano tėtis ir mama – mano nuostabi šeima

Vaikai pasakos apie savo šeimą, jos narius, pomėgius, hobius. Mokysis save pristatyti pasakant savo vardą, pavardę, savo gyvenamąją vietą. Save įvardins skirtingų šeimos narių atžvilgiu – tetai ar dėdei – dukterėčia ar sūnėnas, močiutei ar seneliui – anūkas. Plės ta tema savo žodyną. Sužinos, įvairių mamos, tėčio, senelio, močiutės pavadinimų – bočius, senolis, diedulis, motinėlė ir pan.

Mokysis eilėraščius, dainas apie šeimą.

Kurs šeimos portretą, atvirukus mamai.

Ant šviesos stalo žais su žmonių figūrėlėmis, kurs savo šeimos ratelį. Didžiuosis savo šeima.

Tvirtinant kulinarinius įgūdžius keps pyragėlius.

Pasivaikščiojimo metu stebės žydinčius žiedus, kurs pievų gėlių kompozicijas.

Ant balto lapo ar audinio stebės, kokius pėdsakus palieka rastos pievų gėlės, žolė, lapai.

 

Sakytinė ir rašytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Forma ir erdvė

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Kūrybiškumas

Santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais

Savireguliacija ir savikontrolė

3 – 4 sav. 

Lyk, lietuti, kuo smarkiau – aš tavęs nebebijau

Vaikai dalinsis žiniomis, kokius gamtos reiškinius žino, kas jiems būdinga. Susipažins su naujais gamtos reiškiniais. Gamtos reiškinius tapatins su metų laikais. Aiškinsis, kaip susidaro įvairūs gamtos reiškiniai – įvairių formų debesys, vaivorykštė, lietus ir pan. Samprotaus kuo naudingi ir kuo pavojingi tam tikri gamtos reiškiniai.

Susipažins su vandens lašelio kelione, stebės, kaip susidaro vandens lašeliai garuojant karštam vandeniui.

Plės savo žodyną posakiais, susijusiais su gamtos reiškiniais – pila kaip iš kibiro, siaučia pūga, spaudžia šaltukas, alina karštis, pučia šiaurys, tamsu nors į akį durk ir pan.

Stebės oro temperatūrą, dangų, debesis bei įvardins šiandienos orus.

Klausysis kūrinių bei žiūrės mokomuosius filmukus apie gamtą, gamtos stichijas.

Meninėmis priemonėmis kurs lietaus lašus, vaivorykštes, debesis, žaibus.

Eksperimentuos su saulės šviesa ir purškiamu vandeniu bandydami pamatyti vaivorykštę.

Rankų judesiais imituos saulę, vėją, žaibą, lietų.

Sportinio ėjimo ir pasivaikščiojimų metu stebės orą, debesis, žais judriuosius žaidimus.

Gegužės  15 d. – Šeimos šventė

Gegužės 20 d. – Pasaulinė bitės diena

Išvyka į Vingio parko Botanikos sodą

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio muzikos veiklos planas

Mano tėtis ir mama – mano nuostabi šeima

Visi kartu ruošimės „Šeimos šventei“. Dainuosime daineles, sakysime eilėraštukus, kursime ir vaidinsime. Šį mėnesį  ypatingą dėmesį skirsime individualiai vaiko saviraiškai (šokis, judesio plastika, ritminės improvizacijos).

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio anglų kalbos veiklos planas

1 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų anglų pamokos nevyksta.

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio anglų kalbos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų anglų pamokos nevyksta.

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio  robotikos  veiklos planas

1 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų robotikos pamokos nevyksta.

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio  robotikos  veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų anglų pamokos nevyksta.

Kontaktai