Darželio grupė „Bitutės“

„Bitučių“ grupės amžius yra labai įvairus, vaikai dažniausiai atkeliauja pas mus iki ketvirtojo savo gimtadienio. Grupės dydis kiekvieną kartą būna skirtingas, tačiau su vaikais nuolat dirba trys auklėtojos ir auklėtojų padėjėja. Visos jos stengiasi užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir pakankamą jos kiekybę. Vaikai „Bitučių“ grupėje gauna reikalingas žinias kiekvienoje srityje – jie mokami ne tik komunikacijos, bet ir pasaulio pažinimo fiziškai, meniškai ir net filosofiškai! Be jokios abejonės, skatiname ir vaikų norą judėti, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

„Bitučių“ grupės veikla yra ne tik įdomi, bet ir itin naudinga – jau 4-erių metų sulaukę vaikai mokosi anglų kalbos, daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias vietas. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės balansuoti tarp ugdymo, savarankiškumo, meno, fizinės ir projektinės veiklų.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

„Bitučių“ grupės 4-5 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.00-9.15Ryto ratas
9.15-10.45Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
Laikas užkandėlei
11.15-12.15Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50Muzika
11.15-12.15Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.45Ryto ratas, pokalbiai, skaitiniai atliepiantys temą
 Laikas užkandėlei
10.00-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.05-11.40Anglų k. I pogr./ Smalsučio užduotėlės II pogr.
11.50-12.25Anglų k. II pogr./ Smalsučio užduotėlės I pogr.
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50Muzika
11.15-12.15Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, teatro, maisto gaminimo, emocinio intelekto ugdymo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
11.15-12.15Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 – 2 sav.

Atsikelsime ryte – pasportuosime drauge

Vaikai prisimins sporto naudą žmogaus sveikatai. Dalinsis turimomis žiniomis apie sporto šakas, jų ypatumus. Susipažins su kitomis sporto šakų rūšimis – vandens sportas, oro sportas, kalnų sportas ir kt. Aptars, kokia apranga ir inventorius reikalingas tam tikrai sporto šakai. Vaikai sužinos, kokie yra  žymiausi Lietuvos sportininkai.

Žiūrės nuotraukas, paveikslėlius, žurnalus, kuriuose pavaizduoti sportuojantys žmonės, jas aptars su draugais.

Bendradarbiaus su draugais komandoje kurdami sporto šakų plakatą.

Lauke dalyvaus estafečių rungtyse. Mokysis tinkamai išreikšti savo emocijas pergalės ar pralaimėjimo metu.

Sakytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Forma ir erdvė

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Kūrybiškumas

Bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais

Savireguliacija ir savikontrolė

Problemų sprendimas

Fizinis aktyvumas

 

2 – 3 sav.

Nuostabioj gražioj šaly – pailsėsiu pajūry…

Vaikai dalinsis įspūdžiais iš savo turėtų kelionių po Lietuvą ir ne tik. Susipažins su žymiausiais Lietuvos miestais ir jų lankomais objektais. Ieškos miestų žemėlapyje, prisimins ir susipažins su didžiausiais ežerais, upėmis, miškais. Dalinsis mintimis, kaip ir kur galima pailsėti ir atostogauti vasarą. Aptars stovyklavimo ir turistavimo ypatumus – apranga, įranga, medikamentai, saugumas ir pan.

Knygose, plakatuose tyrinės miestų nuotraukas, žiūrės stovyklavimo paveikslėlius.

Meninėmis priemonėmis kurs darbelius – aitvarus, vėjo malūnėlius, žiūronus ir t.t.

Statys smėlio pilis, pūs muilo burbulus, užsiims vandens pramogomis.

Savo kieme įrengs stovyklavietę, statys, kurs palapines.

Pasivaikščiojimo metu keliaus į miesto centrą.

Rūpinsis savo daržu.

Birželio 2 d. – Tėvo diena 

Birželio 8 d. – Pasaulinė vandenynų diena

Birželio 24 d. – Joninės (Rasos)

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio muzikos veiklos planas

Kartojimas.

Prisimename išmoktus kūrinėlius.

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio anglų kalbos veikla

1 ugdymo(si) metai

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio anglų kalbos veikla

2 ugdymo(si) metai

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio  robotikos  veiklos planas

1 ugdymo(si) metai

„Bitučių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio  robotikos  veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Kontaktai