Darželio grupė „Bitutės“

„Bitučių“ grupės amžius yra labai įvairus, vaikai dažniausiai atkeliauja pas mus iki ketvirtojo savo gimtadienio. Grupės dydis kiekvieną kartą būna skirtingas, tačiau su vaikais nuolat dirba trys auklėtojos ir auklėtojų padėjėja. Visos jos stengiasi užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir pakankamą jos kiekybę. Vaikai „Bitučių“ grupėje gauna reikalingas žinias kiekvienoje srityje – jie mokami ne tik komunikacijos, bet ir pasaulio pažinimo fiziškai, meniškai ir net filosofiškai! Be jokios abejonės, skatiname ir vaikų norą judėti, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

„Bitučių“ grupės veikla yra ne tik įdomi, bet ir itin naudinga – jau 4-erių metų sulaukę vaikai mokosi anglų kalbos, daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias vietas. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės balansuoti tarp ugdymo, savarankiškumo, meno, fizinės ir projektinės veiklų.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

„Bitučių“ grupės 4-5 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.00-9.15Ryto ratas
9.15-10.45Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
Laikas užkandėlei
11.15-12.15Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50Muzika
11.15-12.15Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.45Ryto ratas, pokalbiai, skaitiniai atliepiantys temą
 Laikas užkandėlei
10.00-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.05-11.40Anglų k. I pogr./ Smalsučio užduotėlės II pogr.
11.50-12.25Anglų k. II pogr./ Smalsučio užduotėlės I pogr.
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50Muzika
11.15-12.15Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, teatro, maisto gaminimo, emocinio intelekto ugdymo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
11.15-12.15Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.30-13.00Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Bitučių“ grupės 2021-2022 m.m. birželio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema

Veikla

Ugdomi gebėjimai

1 – 3 sav.­­­

Aš stebuklingame povandeniniame pasaulyje

Vaikai susipažins su pasaulio vandenynais. Tyrinės juos žemėlapyje, gaublyje. Sužinos, kokių būna vandens telkinių, pvz.: vandenynas, jūra, ežeras, upė. Dalinsis žiniomis apie povandeninį pasaulį, jo gyventojus. Susipažins su vandens augalais.

Supras, kuo svarbus gyvybei yra vanduo ir kaip jį saugoti. Samprotaus apie tai, kas nutinka vandens gyvūnams, kai neprižiūrima ir šiukšlinama aplinka.

Kurs jūros dugną iš vandens gyvūnų ir augalų, pagamintų iš antrinių žaliavų.

Meninėmis priemonėmis dekoruos vandenyno dugno gyventojus ir augalus.

Žiūrės edukacinius filmukus apie vandenyno dugną, klimato kaitą ir gamtos išsaugojimą.

Klausysis pasakų, legendų, padavimų apie jūrą ir vandenyną.

Žais, eksperimentuos su smėliu ir vandeniu.

Sakytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Forma ir erdvė

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Kūrybiškumas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais

Savireguliacija ir savikontrolė

Problemų sprendimas

Fizinis aktyvumas

 

3 – 5 sav.

Pievoje randu daug drugelių, daug gėlių

Vaikai tyrinės pievą ir aiškinsis, ką joje galima rasti: žolelės, gėlės, vabzdžiai…

Susipažins su įvairiomis žolelėmis, gėlėmis ir jų nauda žmogui bei gyvūnams.

Tyrinėdami augalus susipažins su jų dalimis –  šaknys, stiebas, lapeliai, žiedas, žiedlapiai.

Samprotaus, ko reikia, kad augtų augalai ir žydėtų gėlės – lietaus, saulės…

Plės žinias apie vabzdžius ir jų naudą. Sužinos, koks yra vabalų gyvenimo ciklas.

Samprotaus, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimų ir kuo jie pavojingi.

Mins mįsles, mokysis patarlių, palyginimų, eilėraščių apie vabzdžius ir gėles.

Vaidins pasaką „Žiogas ir skruzdėlė“.

Padedant pedagogui virs žolelių arbatas, jas ragaus, pajaus skonį ir kvapą, mokysis jų pavadinimus.

Kurs vasaros gėlių kompozicijas, vainikus.

Pasivaikščiojimo metu stebės ir tyrinės pievą, atras joje vabzdžius, žydinčius augalus.

Gamins citrinų, mėtų gėrimą.

Žais judriuosius, imitacinius žaidimus gamtoje.

Birželio 2 d. – Tėvo diena

Birželio 8 d. – Pasaulinė vandenynų diena

Birželio 24 d. – Joninės (Rasos)

„Bitučių“ grupės 2021-2022 m.m. muzikos veiklos planas

VASAROS ATOSTOGOS

„Bitučių“ grupės 2021-2022 m.m. anglų kalbos veikla

VASAROS ATOSTOGOS

„Bitučių“ grupės 2021-2022 m.m. anglų kalbos veikla

VASAROS ATOSTOGOS

„Bitučių“ grupės 2021-2022 m.m. robotikos  veiklos planas

VASAROS ATOSTOGOS

„Bitučių“ grupės 2021-2022 m.m. robotikos  veiklos planas

VASAROS ATOSTOGOS

Kontaktai