Darželio grupė „Boružiukai“

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Boružiukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Pasivaikščiojimas gryname ore, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Pasivaikščiojimas gryname ore, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Pasivaikščiojimas gryname ore, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Pasivaikščiojimas gryname ore, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Pasivaikščiojimas gryname ore, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai

„Boružiukų“ grupės 2022-2023 m.m. kovo mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Mėnesio tema – Augu sveikas ir saugus

TemaVeikla

Ugdomi gebėjimai

Kai aš zebrą pamatau, eit per gatvę nebijau

(Kovo 6 – 17 d.)

 

Prisimins saugaus eismo taisykles, mokysis saugiai elgtis gatvėje, grupėje, lauke.

Susipažins su pėščiųjų perėjos ženklu, šviesoforu bei spalvų reikšmėmis. Sužinos, kam skirtas atšvaistas.

Pritaikydami saugaus eismo taisykles, keliaus į parką, stebėdami kelio ženklus, šviesoforo reikšmes.

Mokysis eilėraštį apie šviesoforą.

Rūšiuos transporto priemones pagal paskirtį: keleivinis, krovininis, sausumos, vandens ir t.t. Plės aktyvųjį žodyną, skaičiuos mašinas, aptars, kokios spalvos, dydžio. Domėsis, kokios transporto priemonės reikalingos pagalbos tarnyboms. Prisimins ryšį tarp skaičiaus ir kiekio nuo 1 iki 5.

Žais susikaupimo ir dėmesio sutelkimo reikalaujančius smulkiosios motorikos lavinimo žaidimus.

Naratyvinio žaidimo metu aiškinsis, kas nutinka nesilaikant saugaus eismo taisyklių. Auklėtojų padedami kurs situacijas, jas nagrinės bei ieškos sprendimo būdų.

Minės Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Pedagogo padedami aiškinsis, kas yra drąsa. Sužinos, kaip drąsa mums padeda sutikti pavojus, sunkumus, iškęsti skausmą. Prisimins aplankančias emocijas, aptars jas. Domėsis savo bei kitų nuotaikomis.

Teatralizuotas vaidinimas – kaip šuo Margis padėjo katei Murkei pereiti per gatvę. Aptars veikėjams kylančius jausmus ir įtvirtins saugaus eismo žinias.

Fizinis aktyvumas

Sakytinė kalba

Rašytinė kalba

Santykiai su bendraamžiai ir  suaugusiaisiais

Emocijų suvokimas ir raiška

Savireguliacija ir savikontrolė

Savivoka ir savigarba

Mokėjimas mokytis

Iniciatyvumas ir atkaklumas

Problemų sprendimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Meninė raiška

Kūrybiškumas

Estetinis suvokimas

 

Augu sveikas, nes žinau, ką daryti privalau

(Kovo 20 – 31 d.)

Kalbės, koks yra sveikas žmogus bei ką jis turi daryti, kad būtų sveikas ir stiprus.

Sužinos sporto, fizinio aktyvumo svarbą žmogaus sveikatai, susipažins su sporto šakomis.

Atliks bandymą su „nešvariomis“ rankomis. Aiškinsis, kodėl ir kaip taisyklingai reikia plauti rankas, valytis dantis.

Kalbės, kokias priemones naudoja švarai palaikyti – muilas, šampūnas, kremas,  kempinė, rankšluostis, šukos, dantų šepetukas, pasta ir pan.

Aptars, kokie maisto produktai yra svarbiausi žmogui. Kuriuos produktus reikia valgyti daugiausiai, o kurių reikėtų vengti.

Tyrinės sveiko maisto piramidę.

Minės Gandro dieną.

Gamins sveikuoliškus užkandžius.

Kovo 3 d. – Lėlių šventė

Kovo 4d. – Kaziuko mugė

Kovo 11d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 20 d  – Žemės diena

Kovo 22 d. – Vandens diena

Kovo 25 d. –  Gandro diena

„Boružiukų“  grupės 2022-2023 m.m. muzikos veiklos planas

Kovas

Kovo mėnesį atversime duris į „Kaziuko turgelį“. Dainuosime daineles „Kius kius…“, „Tili tili dūda“.

Kartosime mėgstamus judriuosius žaidimus „Sukasi ratukai“, „Jurgeli meistreli“, „Du gaideliai“.

Ritmikos pratybose naudosime tarškučius ir barškučius, grosime mediniais instrumentais; mokysimės taisyklingai juos laikyti, pasinaudojus tvarkingai sudėti ar perduoti draugui.

„Boružiukų“ grupės kovo mėnesio kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

 Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą.

 

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius ir savikontrolę (mokysis palaukti savo eilės, dalintis su draugais, laikytis taisyklių).
  2. Sportuos pagal „Piratų“ dainelę.
  3. Lavins pusiausvyrą (lips ant takelio iš kaladžių, bandys užšokti ant skirtingomis kryptimis sudėtų pėdučių, peršoks kliūtį, ropos per tunelį, pereis per “ežiukų” takelį, bandys pereiti per įvairiai išvingiuotą virvę).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (vaikščios ant vilnos rutuliukų kilimėlio, lips ant lazdų, bandys kojų pirštais smulkius daiktus perkelti iš vienos vietos į kitą, vaikščios ant pirštų galiukų, kulniukų, šonų, imituos gandro, kiškio, meškos, varliuko ėjimą, žaidimas „Diena-naktis“).
Kontaktai