Darželio grupė „Boružiukai“

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Boružiukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.45-10.20Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.50-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.15-11.50Muzika
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.45-10.20Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.50-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.15-11.50Muzika
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Teatro, eksperimentų ar tyrinėjimų, kepinių diena, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Boružiukų“ grupės 2021-2022 m.m.  gegužės mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai

 

1 – 2 sav.

Graži mūsų

šeimynėlė

 

Diskutuos šeimos tema, išvardins kokie nariai ją sudaro: mama, tėtis, broliai, sesės, seneliai, dėdės, tetos ir kt.

Apibūdins savo šeimos narius: kaip jie atrodo, ką mėgsta, ką ir kaip daro, kuo dirba ir pan.

Samprotaus apie meilę savo giminaičiams, kad reikia rūpintis jais, klausyti.

Aptars gyvenamųjų namų rūšis: daugiabučiai, nuosavi namai. Kokių spalvų, kaip atrodo, kokie baldai juose ir pan.

Ruošis šeimos šventei, mokysis daineles, eilėraščių.

Žiūrės bei aptars atneštas šeimos nuotraukas, pasakos apie juose pavaizduotus artimuosius, kokie tai šeimos nariai ir pan.

Įvairia technika bei būdais dekoruos šeimos temą atliepiančius darbelius.

Žiūrės vaidinimą – pirštukinį teatrą, bandys patys pavaidinti šeimos tema.

Mokysis sudėlioti žodį mama, tėtis.

Keps kepinį ir dovanos savo šeimai.

Savivoka ir savigarba

Sakytinė kalba

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Kūrybiškumas

Aplinkos pažinimas

Savireguliacija ir savikontrolė

Emocijų suvokimas ir raiška

Santykiai su suaugusiais

3 – 4 sav.

Šiugžda pieva

 pamažu,

vabaliukų daug randu

 

 

 

 

 

Tyrinės augalijos pasaulį: žolę, gėles, medžių lapus bei jų žiedus ir t.t. Aptars augalo sudedamąsias dalis.

Knygose ieškos pažįstamų augalų, vabalų, juos įvardins bei aptars, skaičiuos.

Lygins įvairius augalus, jų ilgį, storį, spalvas, vartos žodžius: storas, plonas, ilgas, trumpas, kietas, minkštas.

Klausysis dainelių apie vabalus, augalus ir pan.

Tyrinės kiemo aplinką, ieškos vabaliukų bei juos stebės, aptars jų pavadinimus, išvaizdą, jų atliekamas funkcijas: bitė renka medų, žiogas šokinėja, drugelis skraido, sliekai rausia žemę ir pan.

Iš antrinių žaliavų gamins vabalus.

Žiūrės filmuką apie vabalų gyvenimą.

Projektinė-edukacinė veikla: „Iš bičių gyvenimo“.

Atliks eksperimentą su medumi, vašku.

Aplinkos pažinimas Tyrinėjimas

Meninė raiška

Kūrybiškumas

Sakytinė kalba

Mokėjimas mokytis

Gegužės 1d. –  Motinos diena

Gegužės 15d. – Tarptautinė šeimos diena (minėsime 17d.)

Gegužės 20d. – Pasaulinė bičių diena

„Boružiukų“  grupės 2021-2022 m.m. gegužės mėnesio muzikos veiklos planas

Atrakinkime namų duris.

Visi kartu ruošimės „Šeimos šventei“.

Dainuosime daineles, sakysime eilėraštukus, kursime ir vaidinsime.

Šį mėnesį  ypatingą dėmesį skirsime individualiai vaiko saviraiškai (šokis, judesio plastika, ritminės improvizacijos).

„Boružiukų“  grupės 2021-2022 m.m. gegužės mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

 

Vaikų veikla:

  1. Mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais.
  2. Apšilimas ratelyje (žaidimas su kamuoliu).
  3. Lavins pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą (pereis per kliūčių estafetę, bandys pereiti nuo vienos vietos prie kitos laikydami balioną tarp kelių, skirstys kamuoliukus pagal spalvas, ropos per tunelį, mėgins kuo greičiau pernešti daiktus iš vienos vietos į kitą, bandys pastovėti ant vienos kojos, šokinės, perlįs per lankų estafetę).
  4. Stiprins kvėpavimo raumenis (žais žaidimą „pripūsk balioną“, atkartos suaugusiojo rodomus judesius).
Kontaktai