Darželio grupė „Boružiukai“

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

Vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
10.15-10.40Sportas
Laikas užkandėlei
11.00-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
10.15-10.40Sportas
Laikas užkandėlei
11.00-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Teatro, eksperimentų ar tyrinėjimų, kepinių ar maisto gaminimo diena, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Boružiukų“ grupės 2018-2019 m.m. birželio mėn. ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-4 sav.

Keliauju į spalvotą vasarinę gamtą

Aptars vasarai būdingus požymius, aiškinsis, ką vasarą galima veikti.

Vaikai džiaugsis prasidėjusia vasara – statys smėlio pilis, pūs muilo burbulus, mėtys ir spardys kamuoliuką, žais judriuosius žaidimus ir kt..

Tyrinės vasarinę gamtą – pievą, žolę, gėles, medžių lapus, vabalus ir kt.. Apibūdins jų išvaizdą ir savybes (bitė renka medų, gėlė susiskleidžia, žolė nupjauta atauga ir pan.).

Keliaus į Vingio parką, tyrinės aplinkos pasikeitimus.

Gamtoje ieškos ir atras įvairias spalvas, jas įvardins. Stengsis atskirti šviesią ir tamsią spalvas.

Knygose ieškos pažįstamų vabalų, gėlių ir kitų augalų, mokės juos įvardinti, apibūdinti. Plės žodyną naujais pavadinimais.

Klausysis dainelių apie vasarą, jos spalvas ir gamtą.

Meninėmis priemonėmis išreikš savo patirtį darydami darbelius atliepiančius temą.

Susipažins su raide „V“ – vasara, vabalai, vanduo, vaikai, vaivorykštė ir kt..

Žais žaidimą „Atnešk … spalvos (vieną, du, tris) daiktą“.

Džiaugsis daržu ir juo rūpinsis ­– ravės žolytes, laistys gėles, nuims užaugintą derlių, ragaus.

Meniniai gebėjimai

Kūrybiškumas

Saviraiška

Pasaulio pažinimas Tyrinėjimas

Vaizduotės lavinimas

Bendravimas

Meniniai gebėjimai

Saviraiška

Atminties lavinimas

Sakytinė kalba

Bendravimas

Skaičiavimas

Klausymasis

Birželio 1d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena

Birželio 24 d. – Rasos (Joninių) šventė

„Boružiukų“  grupės 2018-2019 m.m.  muzikos veiklos planas

Vasaros atostogos. 

Kontaktai