Darželio grupė „Boružiukai“

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Boružiukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.45-10.20Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.50-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.15-11.50Muzika
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.45-10.20Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.50-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.15-11.50Muzika
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Teatro, eksperimentų ar tyrinėjimų, kepinių diena, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Boružiukų“ grupės 2021-2022 m.m.  spalio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-2 sav.

Krenta lapai pamažu, rudenėli, kaip gražu

Vaikai aktyviai tyrinės aplinką, stebės gamtos pasikeitimus. Aptars, kodėl medžiai numeta lapus, jų formą, spalvą.

Stengsis atpažinti klevo, kaštono, ąžuolo bei kitus lapus, ieškos skirtumų tarp jų.

Pedagogams padedant kurs orų kalendorių bei aptars, kas yra lietus, vėjas, rūkas ir t.t.

Samprotaus, kaip atšalus orams keičiasi vaikų rūbai. Prisimins drabužių pavadinimus. Mokysis taisyklingai įvardinti drabužių rengimąsi pvz. šaliką rišamės, kepurę užsidedame, batus aunamės, sagas sagstomės ir t.t.

Sportuos imituodami gamtos reiškinius: lapų kritimą, medžių lingavimą, lietaus barbenimą ir pan.

Eksperimentuos su gamtine medžiaga.

Susipažins/prisimins raides R ir S, puoš ornamentais, gamtine medžiaga…

Klausysis skaitomų kūrinių apie rudenį, stengsis  keletą stulpelių išmokti atmintinai.

Kurs darbelius iš gamtinės medžiagos, lies rudens spalvas popieriaus lape, improvizuos.

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Kūrybiškumas

Sakytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Savireguliacija

Savikontrolė

Emocijų suvokimas

3-4 sav.

Kur gyvena vitaminai?

Plės turimas žinias apie vitaminus bei jų naudą.

Apžiūrinės, ragaus ir aptars jiems rodomus vaisius bei daržoves, prisimins jų pavadinimus, išvaizdą, kur ir kaip auga. Skanaus bei lygins juos, apibūdins skonį, išvaizdą: saldus, rūgštus, kietas, minkštas, didelis, mažas ir t.t.

Prisimins raides: A, B, C- diskutuos, kad šiomis raidėmis žymimi ir vitaminų pavadinimai. Pedagogams padedant aiškinsis, kokiuose vaisiuose bei daržovėse galima rasti tam tikrų vitaminų.

Skaičiuos vaisius ir daržoves iki 5 ar 10, dėlios pagal jų dydį, kiekį ir t.t.

Klausysis dainelių, skaitomų kūrinių apie vaisius, daržoves, vitaminus, sveiką maistą.

Gilins žinias apie maisto piramidę.

Žais žaidimą „Sveika –  nesveika“, „Parduotuvė“ , „Turgus“. Dėlios dėlionę „Sveikas maistas“ ir kt.

Gamins sveikuoliškas salotas.

Vaikai su tėvais ruoš rudens gėrybių kompozicijas parodėlei. Džiaugsis bei grožėsis parodėle, dalinsis įspūdžiais.

Sakytinė kalba

Bendravimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Kūrybiškumas

 

Spalio 04d. – Tarptautinė šypsenos diena

Spalio 20d. – Tarptautinė virėjų diena

„Boružiukų“  grupės 2021-2022 m.m. spalio mėnesio muzikos veiklos planas

Krenta lapai pamažu, rudenėli, kaip gražu

Muzikos užsiėmimų metu improvizuosime rudens tema.

Dainuosime daineles apie mišką, sodą, kiemą, jų gyventojus: voriuką, kiškutį, meškiukus. Džiaugsimės lietaus lazdos išgaunamu garsu.

Kartosime jau išmoktus žaidimus, prisiminsime vaikų pamėgtus ratelius:  „Rudenėlio takeliu“, „Jurgeli meistreli“, „Sukasi ratukai“.

Ritmikos pratybose naudosime kaštonus ir kankorėžius, grosime mediniais instrumentais; mokysimės taisyklingai juos laikyti, pasinaudojus- tvarkingai sudėti ar perduoti draugui.

Rudenėlio šventei išmoksime šias daineles:

„Ežiuko namai“, „Ežys darbininkas“, „Vėjelio pasaka“.

„Boružiukų“  grupės 2021-2022 m.m. spalio mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas (žaidimas su kamuoliu, bandymas greitai nubėgti nuo vienos vietos į kitą).
  3. Lavins stambiąją motoriką: ištvermę, vikrumą, vaikščios iš įvairių padėčių, žais žaidimą „Rankytės ir pėdutės“, ropos per tunelį, atsigulus važiuos „dviratuku“, šokinės per lanką, perlips, apeis estafetes, žais žaidimą „Kelionė po mišką“ (aukštai kels kojas, pritūps, ridensis, šokinės ir pan.).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (lips ant skirtingų faktūrų diskų, vilnos kilimėlio ir „ežiukų“, bandys kojos pirštais suimti smulkius daiktus ir perdėti į kitą vietą, vaikščios ant pirštų galiukų, kulnų, pėdų šonais, lips ant kankorėžių, „pakutens“ pėdas dygliuotu kamuoliuku).
Kontaktai