Darželio grupė „Boružiukai“

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Boružiukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.45-10.20Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.50-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.15-11.50Muzika
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.45-10.20Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.50-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.15-11.50Muzika
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Teatro, eksperimentų ar tyrinėjimų, kepinių diena, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.30-16.00Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Boružiukų“ grupės 2022-2023 m.m. gruodžio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Mėnesio tema – ŽIEMOS STEBUKLAI IR PASAKOS

TemaVeikla

Ugdomi gebėjimai

Ant mano rankutės nusileido snaigutė, pažiūrėki, mamyte, kokia ji dailutė

(lapkričio 28d. – gruodžio 3d.)

Aptars žiemai būdingas oro permainas bei gamtos pokyčius, aiškinsis, kas juos sukelia.

Skirs atskirus žiemos reiškinius, ieškos knygelėse, mokysis teisingai juos vartoti – sninga, pusto.

Patirs ir skirs sąvokas: šilta, šalta; minkšta, kieta. Mokysis vartoti prielinksnius: ant, po, už, prieš ir t.t.

Klausysis kūrinių apie žiemą, mokysis ketureilį apie ją.

Susipažins su Advento tradicijomis.

Kurs darbelius atliepiančius temą.

Aptars, kas yra kantrybė. Mokysis kantriai išlaukti svarbaus įvykio ar galutinio tikslo.

Džiaugsis žiemos malonumais: žais su sniegu, lipdys, kasinės, tirpins sniegą bei ledą, tyrinės paliktus pėdsakus sniege, važinėsis rogėmis, čiuožinės ir kt., improvizuos, jaus kūrybinę laisvę, džiaugsis savo bei draugų statiniais.

Eksperimentuos su sniegu, stebės jo besikeičiančias būsenas.

Sakytinė kalba

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamžiais

Emocijų suvokimas ir raiška

Savireguliacija ir savikontrolė

Problemų sprendimas

Iniciatyvumas ir atkaklumas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Skaičiavimas ir matavimas

Fizinis aktyvumas

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Kūrybiškumas

 

 

 

 

 

Kai už lango bus tamsu, eisiu pasakų taku

(gruodžio 5 d.– 9 d.)

Klausysis lietuvių liaudies pasakų, domėsis pagrindiniais veikėjais ir jų veiksmais.

Ieškos knygose karališkų vaizdų, aptars juos, klausysis pasakų. Vaidins karalius ir karalienes, klausysis muzikos, šoks, dainuos.

Mokysis susikaupti, stengsis įdėmiai klausytis istorijų, papasakoti girdėtą istoriją apie Kalėdas.

Bandys kurti savo trumpą pasaką. Stebės teatralizuotą vaidinimą „Senelės pasaka“.

Kurs temą atliepiančius darbelius.

Stebuklinga žvaigždelė nuties į svajonę man kelią

(gruodžio 12 d. – 16 d.)

Ryto rato metu aptars Kalėdų tradicijas, drauge puoš Kalėdų eglutę ir grupės aplinką.

Susipažins su Kalėdų seneliu, mokysis apibūdinti, kaip jis atrodo. Kurs, rašys laišką Kalėdų seneliui. Aiškintis, kuo ypatingi yra Kalėdų senelio elniai – padėjėjai, kuo jie vardu.

Klausysis kalėdinių dainelių, smagiai šoks ir dainuos.

Gaminsis arbatas, degustacijos metu bandys atskirti arbatų rūšis pagal skonį, kvapą, spalvą.

Šalta, miela ir jauku – dalinuosi gerumu

(gruodžio 19 d. – 23 d.)

Sužinos, kas yra Kūčios, aptars vyraujančias tradicijas.

Diskutuos, kuo ypatinga Naujųjų metų naktis.

Aptars, kokio gyvūno metai artėjantys 2023-ieji (triušio-katino metai). Kuo jie panašūs ir skirtingi?

Kurs Kalėdinį sveikinimą šeimai, dovanos draugams šilumą, apkabinimus, rūpestingumą, palinkėjimus švenčių proga.

Kelionė pasigrožėti kalėdinėmis dekoracijomis į Lukiškių aikštę.

Gruodžio 11d. – Tarptautinė kalnų diena

Gruodžio 14 d. – Kalėdinė šventė

Gruodžio 15d. –  Tarptautinė arbatos diena

„Boružiukų“  grupės 2022-2023 m.m. muzikos veiklos planas

Gruodis

Žiemos stebuklai ir pasakos

Visi kartu ruošimės susitikimui su geruoju Kalėdų Seneliu, kursime žiemos pasakėlę, dainuosime daineles, šoksime, vaidinsime, skambinsime varpeliais.

„Boružiukų“ grupės gruodžio mėnesio kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

 Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

 

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas ratelyje („Vabaliukų mankštelė“, atkartos rodomus judesius).
  3. Lavins smulkiąją motoriką bei sensorinę sistemą (tyrinės maišelius pripildytus įvairiomis kruopomis, krakmolu, bandys ant šiaudelių suverti makaronus, susegs segtukus, dėlios popierinius kamuoliukus pagal spalvas, bandys popieriaus skiauteles sudėti pagal liniją, zigzagus).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (vaikščios per vilnos, akmenukų, „žolytės“ takelį, lips ant „ežiukų“, mėgins pėdas masažuoti „kočiojant“ lazdą, kojų pirštais paims smulkius daiktus ir perdės į kitą vietą, imituos gandro, meškos ėjimą, kiškio šokinėjimą, bandys eiti ant pirštų galų nuo vienos vietos iki kitos).
Kontaktai