Boružiukų grupė

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

Vaiko dienos ritmas

7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
10.15-10.40 Sportas
Laikas užkandėlei
11.00-11.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
10.15-10.40 Sportas
Laikas užkandėlei
11.00-11.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas

Teatro, eksperimentų ar tyrinėjimų, kepinių ar maisto gaminimo diena, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Boružiukų“ grupės 2018-2019 m.m. vasario mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1-2 sav.

Aš mažytis lietuvaitis

Kalbės apie Tėvynę.

Mokysis įvardinti  savo šalies bei miesto, kuriame gyvena pavadinimą.

Pažins ir tyrinės Lietuvos žemėlapį, sužinos kur jame yra Vilnius bei kiti didieji  miestai.

Prisimins tautinius simbolius: vėliavą, herbą, himną.

Klausysis Tautinės giesmės bei lietuvių liaudies dainų. Mėgins giedoti drauge su suaugusiaisiais.

Sužinos, kaip reikia elgtis giedant himną.

Pasikartos Lietuvos vėliavos spalvas.

Mokysis eiles apie tėvynę.

Vartys knygas su Lietuvos vaizdais, juos aptars.

Žais žaidimą „Atrask Lietuvos vėliavą“, lygins pagal spalvas su kitų šalių vėliavomis.

Vaidins lietuvių liaudies pasakas.

Dalyvaus rytmetyje, švenčiant Vasario 16-tąją.

Sakytinė kalba

Savireguliacija

Savivoka

Emocijų suvokimas ir raiška

Santykiai su bendraamžiais

Kūrybiškumas

Atminties lavinimas

Aplinkos pažinimas

Mokėjimas mokytis

3 – 4 sav.

Keliauju  į amatų pasaulį

Susipažins su keliais senoviniais amatais.

Tyrinės naujas medžiagas – vilna, molis ir pan.

Išbandys naujus metodus kuriant meninius darbelius.

Turtins savo kalbą naujų žodžių reikšmėmis- mugė, puodžius, puodynė, kalvis ir pan.

Klausysis bei dainuos daineles atliepiančias temą.

Keps riestainius ar širdelės formos sausainukus.

Darys darbelius grupėje rengiamai Kaziuko mugei.

Skaičiuos, kiek darbelių paruošė pardavimui, kokių formų ir dydžių daiktai.

Gėrėsis savo ir draugų darbeliais, didžiuosis savimi- jaunuoju amatininku.

Patirs teigiamų emocijų pardavinėjant savo darbelius tėveliams.

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Klausymasis

Sakytinė kalba

Atminties lavinimas

Meninė raiška

Kūrybiškumas

Saviraiška

Estetinis suvokimas

Santykiai su bendraamžiais

Emocijų suvokimas ir raiška

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Forma, erdvė, matavimai

Vasario 04d. – svečiuose eigulys

Vasario 05 d. – Duonos diena

Vasario16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

„Boružiukų“  grupės 2018-2019 m.m.  vasario mėn. muzikos veiklos planas

Planas ruošiamas.

Kontaktai