Boružiukų grupė

„Boružiukų“ grupę lanko jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5  metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė. Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai. Nuolat padedame vaikams suprasti kaip, kas ir kodėl. Tenkiname jų smalsumą, aiškiname kaip ir kodėl reikia elgtis gamtoje, rūpintis savo sveikata bei kitus tolimesniame gyvenime būtinus dalykus.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Boružiukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

Vaiko dienos ritmas

7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
10.15-10.40 Sportas
Laikas užkandėlei
11.00-11.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
10.15-10.40 Sportas
Laikas užkandėlei
11.00-11.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas

Teatro, eksperimentų ar tyrinėjimų, kepinių ar maisto gaminimo diena, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Boružiukų“ grupės 2018-2019 m.m. balandžio mėn. ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1-2 sav.

Sveikas ir laimingas

Kalbės, kas yra sveikas žmogus. Samprotaus, ką jis turi daryti, kad būtų sveikas ir stiprus.

Sužinos sporto naudą žmogaus sveikatai, susipažins su sporto šakomis.

Prisimins higienos svarbą. Tobulins rankų plovimo įgūdžius, žinias apie dantų valymą.

Dalinsis žiniomis, kokios priemonės naudojamos švarai palaikyti.

Aptars maisto įvairovę. Plės mitybos žinias tyrinėjant „Sveiko maisto piramidę. Atskirs sveiką ir nesveiką maistą, gėrimus.

Gamins sveikuoliškus užkandžius.

Įtvirtins žinias atliekant darbelius, užduotėles sveikatingumo tema.

Eksperimentuos su spalvotais saldainiais ir vandeniu.

Susipažins su raide „S“ – sveikas, sportas ir pan.

Sakytinė kalba

Atminties lavinimas

Aplinkos pažinimas

Savireguliacija ir savikontrolė

Savivoka ir savigarba

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai

Klausymasis

Tyrinėjimas

Santykiai su bendraamžiais

3-4 sav.

Sutikau Velykų kiškį

Plės turimas žinias apie šv. Velykas.

Žiūrėdami margučių nuotraukas, aiškinsis, kokiomis priemonėmis, raštais bei spalvomis galima marginti kiaušinius.

Klausysis skaitinių apie šv. Velykas.

Gamins Velykinius darbelius. Gratažo technika margins kiaušinių trafaretus.

Atliks bandymą su kiaušiniais ir sūriu vandeniu. Lygins kaip kiaušiniai plūduriuoja skirtingo sūrumo vandenyje.

Grįžę į darželį dalinsis praėjusios šventės įspūdžiais. Džiaugsis iš namų atsineštais margučiais, pasakos apie juos, ridens.

Žais žaidimą „Kur pasislėpė margučiai?“

Meniniai gebėjimai

Kūrybiškumas

Saviraiška

Sakytinė kalba

Vaizduotės lavinimas

Bendravimas

Tyrinėjimas

Atminties lavinimas

Estetinis suvokimas

Kiekio supratimas

Balandžio 1d. –  Juokų diena

Balandžio 2d. – Vaikiškos knygos diena

Balandžio 6d. – Saugaus eismo diena

Balandžio 7d. – Sveikatos diena

Balandžio 21d. – Šv. Velykos

„Boružiukų“  grupės 2018-2019 m.m.  balandžio mėn. muzikos veiklos planas

Sveikas ir laimingas. Sutikau Velykų kiškį.

Kursime ir seksime muzikinę pasakėlę apie pavasarį, Velykų šventę. Dainuosime daineles „Rid rid rid margi margučiai“, „Velykų rytą“, „Kiškio dovanėlės“.

Muzikos užsiėmimų metu naudosime įvairias švilpynes, dūdeles.

Šį mėnesį muzikos pamokėlių metu didelį dėmesį skirsime individualios vaikų saviraiškos skatinimui. Taip pat  kartosime jau žinomus ir mažųjų mėgstamus  judriuosius žaidimus, mokysimės naujus „Dėdės Jono ūkis“.

Kontaktai