Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m.  rugsėjo mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-2 sav.

Darželyje turiu daug draugų

Vaikai kalbės apie draugystę, draugus. Susipažins su naujais grupės draugais, mokysis draugui duoti ranką, eiti vorele po du.

Knygelėse, kortelėse ieškos paveikslėlių, kurie išreiškia draugiškumą. Klausysis kūrinių apie draugystę. Aptars situacijas.

Ryto rato metu išmoks pasisveikinimo dainelių, vardins savaitės dienas, skaičiuos atėjusius draugus.

Susipažins/ kiti prisimins  raidę „D“ –  darželis, draugai, draugystė.

Vaikai aptars grupės aplinką, taisykles, skirs gerą elgesį nuo blogo. Mokysis elgtis mandagiai – pasisveikinti, atsisveikinti, prašyti, padėkot, palaukti savo eilės.

Naudosis simbolių kalba: atpažins simboliais pažymėtas lovas, spinteles ir t.t.

Sakytinė kalba;

Meninė raiška ir estetinis suvokimas;

Aplinkos pažinimas;

Tyrinėjimas;

Kūrybiškumas;

Savireguliacija;

Savikontrolė;

Santykiai su  bendraamžiais;

Emocijų suvokimas.

3- 5 sav.

Aš į veidrodį žiūriu, savo atvaizdą stebiu

 

Dideliame ir mažame veidrodyje bei ant įvairių atsispindinčių paviršių tyrinės save, savo veidą, veido išraišką. Stengsis įvardinti esamą nuotaiką.

Vaikai išmoks įvardinti veido dalis (ausys, nosis, akys, burna, plaukai). Jas atras pas save ir pas draugą, stengsis įžvelgti tarpusavio skirtumus. Skaičiuos, ko turi po vieną, ko po du.

Sužinos pirštukų pavadinimus, žais pirštukinius žaidimus. Skaičiuos iki 5. Įvairiomis meninėmis priemonėmis dekoruos pasirinktą skaičių.

Susipažins/  prisimins raidę „V“ – veidas, veidrodis, vaikai.

Apžiūrės save ir draugą visu ūgiu. Sustos mažėjančia tvarka.  Išmoks pažinti kūno dalis (koja, ranka, pilvas, nugara), įvardinti jas. Lygins savo ūgį, pėdų/plaštakų dydžius tarpusavyje. Susipažins su sąvokomis aukštas, žemas.

Klausys kūrinių apie veido/ kūno dalis.

Antspauduodami pirštukais dailins pėdučių bei delniukų trafaretus. Iš spalvotų geometrinių figūrų suklijuos savo kūnelius, pieš veidukus. Ant šviesos stalo iš įvairių figūrų dėlios žmogeliuką.

Lauke stebės rudenėjančią gamtą, ją tyrinės, aptarinės su draugais ir auklėtojomis.

Atliks rudens darbus lysvėje, teritorijoje.

Sakytinė kalba;

Meninė raiška ir estetinis suvokimas;

Aplinkos pažinimas;

Tyrinėjimas;

Kiekio supratimas ir skaičiavimas;

Kūrybiškumas;

Emocijų suvokimas.

 

Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 29 d. – Pasaulinė širdies diena


„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m.  rugsėjo mėn. 
muzikos veiklos planas

Darželyje turiu daug draugų

Šį mėnesį muzikos pamokėlėse  atversime spalvingo ir smagaus  muzikos pasaulio duris.

Pažinsime vieni kitus, pratinsimės prie darželio aplinkos, naujų įdomių muzikinių instrumentų.

Visi kartu dainuosime daineles.

Kartosime visų mėgstamus žaidimus  „Groja vėjelis“, „Linksmieji muzikantai“, „Voriukas“.

Žaisime su spalvingais muzikiniais žaisliukais, barškučiais.

„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m. rugsėjo mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas ratelyje (sportuos pagal muziką, atkartos rodomus judesius).
  3. Lavins smulkiąją motoriką, sensorinę sistemą (tyrinės, pažins bei pajaus įvairių formų, tekstūros, dydžio ir formos daiktus, susegs segtukus ant virvelės, sudės pupeles į indelius, bandys popieriaus skiauteles sudėti pagal liniją, zigzagus).
  4. Lavins pusiausvyrą ir koordinaciją (estafetės rungtyje bandys pereiti, perlįsti per lanką, vaikščios ant nestabilių paviršių (moduliniai baldai, takelis „Žaltys“), stengsis pereiti tiesia linija „pėda už pėdos“, pastovėti ant vienos kojos, žais žaidimą „Pėdutės ir rankytės“, mes kamuolį į taikinį).
Kontaktai