Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m.  gegužės mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-2 sav.

Mano šeimos nariai

Aptars, kas yra šeima, kokie asmenys sudaro šeimą (tėveliai, seneliai, dėdės, tetos ir kt.). Apibūdins savo šeimos narius: kaip jie atrodo, ką mėgsta, kuo užsiima. Dalinsis, kaip jie vadina savo šeimos narius.

Samprotaus, kodėl reikia mylėti bei rūpintis savo šeimos nariais.

Mokysis eilėraštuką apie šeimą, šoks ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“.

Ruošis šeimos šventei: mokysis daineles, gamins šeimai dovanėles ir kt.

Žiūrės bei aptars atneštas šeimos nuotraukas, pasakos kas jose pavaizduota. Plės ta tema savo žodyną.

Atliks meninius darbelius šeimos tema.

Susipažins su raide „M“-mama ir „T“- tėtis.

Išvardins, kokius naminius gyvūnus pažįsta.

Pasakos apie savo naminius gyvūnus. Apibūdins, kaip jie atrodo, kuo minta. Samprotaus, kaip jais rūpintis ir pan.

Aplikuos savo turimą arba norimą naminį gyvūną.

Knygose ieškos naminių gyvūnų atvaizdų, mokysis juos apibūdinti. Imituos gyvūnų garsus.

Sakytinė kalba

Meninė raiška

Kūrybiškumas

Aplinkos pažinimas

Savireguliacija ir savikontrolė

Savivoka ir savigarba

Klausymasis

Tyrinėjimas

Santykiai su bendraamžiais

 

3-4 sav.

Namai, namučiai

Susipažins su namų įvairove: daugiabučiai, nuosavi namai ir kt.

Vaikai pasakos, kur jie gyvena, kokius baldus turi savo kambaryje.

Tyrinės namų vidų bei išorę, atrandant įvairias detales – stogas, kaminas, plytos, langai, durys, laiptai ir t.t.

Plės žodyną sąvokomis ant, po, už ir kt.

Dalinsis mintimis apie namuose randamus baldus ir kitus daiktus, kalbės apie jų paskirtį.

Pasivaikščiojimo metu vaikai stebės bei aptars matomus pastatus. Juos lygins pagal dydį, spalvą, aukštų bei langų skaičių ir kt.

Statys namus iš konstruktorių, smėlio, dekoruos namus ant popieriaus.

Susipažins su raide „N“ – namas.

Vaidins „Namus“

Sakytinė kalba

Santykiai su bendraamžiais

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Kūrybiškumas

Aplinkos pažinimas

Savireguliacija ir savikontrolė

Tyrinėjimas

Gegužės  2 d. – Motinos diena

Gegužės 15 d. – Šeimos diena


„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m.  gegužės mėn. 
muzikos veiklos planas

Mano šeimos nariai.

Visi kartu ruošimės „Šeimos šventei“. Dainuosime daineles, sakysime eilėraštukus, kursime ir vaidinsime. Šį mėnesį  ypatingą dėmesį skirsime individualiai vaiko saviraiškai (šokis, judesio plastika, ritminės improvizacijos).

„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas (žaidimas su kamuoliu, bandymas greitai nubėgti nuo vienos vietos į kitą).
  3. Lavins stambiąją motoriką: ištvermę, vikrumą (ropos per tunelį, šokinės per lanką, perlips, apeis estafetes, atsigulus važiuos „dviratuku“, žais žaidimą „Kelionė po mišką“ (aukštai kels kojas, pritūps, ridensis, šokinės ir pan.), pereis per įvairiai išvingiuotą tiltelį, bandys su kamuoliu numušti „kėglius“, perlįs per lanką).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (lips ant skirtingų faktūrų diskų, vilnos kilimėlio ir „ežiukų“, bandys eiti „koja už kojos“, mėgins kojos pirštais suimti smulkius daiktus ir perdėti į kitą vietą, vaikščios ant pirštų galiukų, kulnų, pėdų šonais, lips ant kankorėžių, „pakutens“ pėdas dygliuotu kamuoliuku, imituos „meškos“, „varlės“, „gandro“ ir pan. ėjimą).
Kontaktai