Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.40-10.15Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.40-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-11.45Muzika
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.40-10.15Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.40-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-11.45Muzika
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.20-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. vasario mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-2 sav. Po tėviškės dangumPlės turimas žinias apie savo Tėvynę, gimtąjį miestą. Vartys knygas su Lietuvos vaizdais, grožėsis gamta. Žiūrės ugdomuosius filmukus apie valstybės įkūrimą. Susipažins su Lietuvos simboliais, aptars vėliavos spalvas, reikšmę.

Susipažins su Lietuvos žemėlapiu, ras miestą, kuriame gyvena. Vardins kitus  žinomus miestus, stengsis įsiminti Baltijos jūros pavadinimą.

Klausysis skaitomų eilėraščių apie gimtinę, tėviškę.

Pasimokys eilėraštuko, dainų apie Lietuvą. Mokysis „Tautinės giesmės“.

Klausysis liaudiškos muzikos, šoks pagal ją, muzikuos barškalais.

Susipažins su raide ir garsu L, dekoruos raidę.

Aplikuos, spalvins Lietuvos vėliavą, Gedimino pilį, puoš grupės aplinką.

Vels iš vilnos vėliavą, panaudodami žalią, geltoną, raudoną spalvas.

Gamins trispalvį patiekalą.

Kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, tyrinėjimas, saviraiška, meninė raiška, savivoka ir savigarba, sakytinė ir rašytinė kalba.
3 sav.- 4 sav. Žiemos išdaigos ir linksmybėsSusipažins su garsu ir raide Ž.

Kurs žiemą- dirbtinių sniego gniūžčių mūšis, įsivaizduojama pūga taškymo technika ir pan.

Skaičiuos iki 5 ar 10 įvairius daiktus, skirtus žiemos pramogoms.

Toliau klausysis skaitomų kūrinėlių apie žiemą.

Esant tinkamam orui, žais su sniegu, važinėsis rogutėmis, darys ant sniego pėdutes (ar pėduos ant popieriaus lapo, jei sniego nebus).

Eksperimentuos-gamins dirbtinį sniegą, jį dažys, aptars lipnumo savybes. Stebės tirpstančius pagamintus ledo kubelius, apibūdins- kietas, šaltas, skaidrus, šilumoje tirpsta, skystėja.

Mokysis dainelių apie Užgavėnių personažus, varys žiemą iš kiemo.

Gamins Užgavėnių kaukes. Keps ir ragaus blynus.

Mokysis lietuvių liaudies žaidimą „Šiaudų batai“, „Kepė, kepė močia blynus“.

Tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, kūrybiškumas, meninė raiška, saviraiška, sakytinė ir rašytinė kalba, santykiai su bendraamžiais, kiekio supratimas ir skaičiavimas, fizinis aktyvumas.
4 sav. Kur joji, Jonai? Apžiūrinės suneštus įvairius dirbinius: verba, medinis šaukštas, molinė vaza, vilnonės kojinės, austas rankšluostis, pintinė ir pan. Įvardins, iš ko pagaminti daiktai, plės žodyną naujais žodžiais.

Diskutuos apie lietuvių liaudies tradicijas, amatus.

Pradės ruoštis Kaziuko mugei. Iš gamtinės medžiagos popieriaus lape gamins verbas.

Džiaugsis kūrybiniu procesu.

Aplinkos pažinimas, vaizduotė, kūrybiškumas, meninė raiška, tyrinėjimas, estetinis suvokimas, sakytinė kalba.

VšĮ Liaudies muzikos instrumentų pasirodymas su edukacine programa „Daugiatautė Lietuva“

Valstybės atkūrimo dienos minėjimas


„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. vasario mėnesio 
muzikos veiklos planas

Planas ruošiamas.

„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. vasario mėnesio kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius ir savikontrolę (mokysis palaukti savo eilės, dalintis su draugais, laikytis taisyklių).
  2. Pratimai ratelyje (apšilimas).
  3. Lavins sensorinę sistemą, smulkiąją motoriką (tyrinės kankorėžius, akmenėlius, kamuoliuką – ežiuką, bandys suverti makaronus ant šiaudelio, pajaus skirtingas formas ir tekstūras).
  4. Lavins pusiausvyrą ir koordinaciją (bandys pereiti per takelį iš kaladžių, ropos ant suolo, perlips, apeis ir pralįs per kliūtis, vaikščios ant virvės, lips, šokinės per lankus, bandys vaikščioti „ koja už kojos”, ropos per tunelį).
  5. Plokščiapėdystės profilaktika (lips ant kamuoliukų „ežiukų“, vaikščios ant vilnos rutuliukų kilimėlio, atsisėdus ant žemės „kočios“ su lazda, vaikščios virve, ant pirštų galiukų, kulniukų, šonų, imituos gandro, kiškio, meškos, varliuko judėjimą).
Kontaktai