Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė pati naujausia. Ji įsikūrė puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

Vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.40-10.15Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.40-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-11.45Muzika
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.40-10.15Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.40-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-11.45Muzika
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.20-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. spalio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-2 sav. Mokausi gražaus elgesio abėcėlėsKalbėsis bei diskutuos apie gražų elgesį.

Vartys knygą „Gražaus elgesio abėcėlė“.

Prisimins mandagumą reiškiančius žodelius „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“, pasisveikinimus.

Diskutuos apie pagalbą kitam.

Žais siužetinius-kūrybinius žaidimus.

Klausysis kūrinėlių apie tinkamą elgesį.

Susipažins su raide A.

Skaičiuos raideles žodyje AČIŪ.

Aplikuos žodį AČIŪ.

Klausysis pasakos „Katinėlis ir gaidelis“, „Vištytė ir gaidelis“.

Klausysis kūrinėlio „Kaip Onytė mokėsi dėkoti“ iš „Didžioji knyga vaikams“.

Keps pyragą.

Gamins dovanėlę draugui.

Žais stalo žaidimus.

Emocijų suvokimas, sakytinė kalba, kūrybiškumas, estetinis suvokimas, savikontrolė, bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, skaičiavimas.
3-4 sav. Mano žaislai žaisliukai!Ryto rato metu apžiūrinės draugų atsineštus žaisliukus, pabandys nusakyti bent keletą žaisliuko savybių.

Lavins kalbą pasakojant iš kur žaislą gavo, kodėl jis patinka.

Mokysis dalintis žaisliukais, padėti juos į vietą, saugoti.

Stebės grupės aplinką, supančius daiktus, žaislus, susipažins su naujais žaislais, didaktinėmis priemonėmis.

Mokysis surūšiuoti daiktus pagal spalvas, formas.

Spalvins guašu, lipdys iš plastilino.

Su savo atsineštais žaislais vaidins įvairias situacijas.

Aplinkos pažinimas, sakytinė kalba, santykiai su  bendraamžiais, kūrybiškumas, tyrinėjimas, meninė raiška ir estetinis suvokimas.

Spalio 3 d. – veltinio dienia.

Spalio 4 d. – šypsenos diena.

Spalio 15 d. – rankų plovimo diena.


„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. spalio mėnesio 
muzikos veiklos planas

Pilnos kraitės rudenėlio dovanų

Muzikos užsiėmimų metu improvizuosime rudens tema.

Dainuosime daineles apie mišką, sodą, kiemą, jų gyventojus:  voriuką, kiškutį, meškiukus. Džiaugsimės lietaus lazdos išgaunamu garsu.

Dainuosime E. Tolvaišienės dainelę „Mūs darželis“, O. Narbutaitės „Lietutis“.

Ritmikos pratybose naudosime kaštonus ir kankorėžius, grosime mediniais instrumentais; mokysimės taisyklingai juos laikyti, pasinaudojus tvarkingai sudėti ar perduoti draugui.

„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. spalio mėnesio kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas ratelyje (žaidimas su balionu).
  3. Lavins stambiąją motoriką: raumenų jėgą, ištvermę, vikrumą (vaikščios iš įvairių padėčių, šokinės, žais žaidimą „Rankytės ir pėdutės“, ropos per tunelį, važiuos „dviratuku“).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (lips ant skirtingų faktūrų diskų, vilnos kilimėlio ir „ežiukų“, bandys kojos pirštais suimti smulkius daiktus ir perdėti į indelį, pereis per „gyvatėlę“ pripildytą įvairiomis kruopomis, vaikščios ant pirštų galiukų, kulnų, pėdų šoniukais).
Kontaktai