Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Varliukų“ grupės 2023-2024 m.m. rugsėjo ugdymo(si) veiklos planas

Mėnesio tema – VĖL ATĖJO RUDENĖLIS. LABAS, DARŽELI!
TemaVeikla

Ugdomi gebėjimai

 

Rudenėlis, aš ir tu. Štai daržely kiek draugų!

(Rugsėjo 4 – 15d. )

Susipažins su naujais į grupę atėjusiais vaikais. Bandys prisistatyti, pasakyti savo vardą.

Ugdysis įprotį susėsti į ryto ratą, pasisveikinti. Ugdys socialinius įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti su grupės vaikais.

Mokysis tvarkyti savo žaidimo vietą, sudėti į vietą daiktus su kuriais žaidė. Formuos suvokimą kaip dalintis žaislais su draugais.

Mokysis suvokti ir prisiminti elgesio grupėje taisykles.

Bandys pats rengtis, autis, segtis sagas.

Formuos pažintinius gebėjimus klausant pasakų, pasakojimų, eilėraščių. Mokysis dainuoti, muzikuoti.

Susipažins ir išbandys grupėje esančias judėjimo priemones.

Tyrinės darželio vidaus aplinką bei aplinką už darželio ribų, mokysis saugiai jose elgtis.

Susipažins su darželio patalpomis, kiemu, kitos grupės vaikais bendroje kiemo erdvėje.

Veiks su meninės raiškos priemonėmis: akvarele, pieštukais, guašu, plastilinu.

Išbandys aplikacijos techniką, lipdymo plastilinu galimybes. Piešimą kreidelėmis, pieštukais atliepiant savaitės tematiką.

Bandys kartu su auklėtojomis vaidinti stalo teatrą.

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai

Fizinis aktyvumas

Emocijų suvokimas ir raiška

Savireguliacija ir savikontrolė

Savivoka ir savigarba

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamžiais

Sakytinė kalba

Aplinkos pažinimas

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Tyrinėjimas

Problemų sprendimas

Kūrybiškumas

Mokėjimas mokytis

 

 

Ar man liūdna, ar smagu – draugą aš apkabinu

(Rugsėjo 18 – 29d.)

Ugdysis socialinius įgūdžius ryto rato metu.

Bandys pastebėti draugo nuotaiką, ją įvardyti. Ugdys pastabumą draugų skirtumams (akių spalva, ūgis, plaukų ilgis ir panašiai). Matuosis ūgį.

Užgavus kitą mokysis atsiprašyti. Paguosti kitą.

Mokysis dalintis žaislais.

Tyrinės darželio vidaus bei lauko erdvę, erdvę už darželio ribų. Formuos reguliarų įprotį keliauti už darželio ribų, į parką.

Stebės besikeičiančią gamtą darželio aikštelėje bei už jo ribų.

Veiks su meninės raiškos priemonėmis.  Išbandys akvarelę, piešimą guašu, štampavimo techniką.

Pažintinius gebėjimus ugdys veikdamas klausydamasis eilėraščių, pasakojimų. Mokysis dainelių, jų klausysis.

Ugdys vikrumo įgūdžius veikiant su sportinėmis priemonėmis atskirai ir drauge su kitu.

Apžiūrinės, aptars daržoves vaisius, augalus, augančius tuo metų laiku, ragaus.

Eksperimentas: štampavimas su daržovėmis.

Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 21 d. – Tarptautinė taikos diena


„Varliukų“ grupės 2023-2024 m.m. 
muzikos veiklos planas

Rugsėjis – Vėl atėjo rudenėlis. Labas, darželi!

 

Muzikos pamokėlių metu vaikai pažins smagų garsų pasaulį.

Pažins vieni kitus, pratinsis prie darželio aplinkos.

Fantazuos, klausys, ieškos ir bandys išgirsti koks garsų pasaulis mus supa. Bandys skirti aukštą – žemą garsus, tylų – garsų skambesį, greitą – lėtą tempą. „Kiškiai ir meškutė“, „Diena – naktis“.

Mėgins išgirsti rankyčių ir kojyčių pagalba išgaunamus garsus. Pirštukų žaidimai – dainuojantys piršteliai: „Katutės“

Žaisime su spalvingais žaisliukais, barškučiais.

Dainuos daineles atliepiančias pasirinktą temą: „Mes vaikučiai“, „Sukasi ratukai“, „Man dveji metukai“, „Košė malošė“, „Linksmas ratukas“.

„Varliukų“ grupės rugsėjo mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

 

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas (žaidimas su kamuoliu).
  3. Lavins stambiąją motoriką: ištvermę, vikrumą (žais žaidimą „rankytės ir pėdutės“, vaikščios iš įvairių padėčių, atsigulus važiuos „dviratuku“, ropos per tunelį, šokinės per lanką, perlips, apeis estafetes, žais žaidimą „kelionė po mišką“ (aukštai kels kojas, pritūps, ridensis, šokinės ir pan.)).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (lips ant skirtingų faktūrų diskų, vilnos kilimėlio ir „ežiukų“, bandys kojos pirštais suimti smulkius daiktus ir perdėti į kitą vietą, vaikščios ant pirštų galiukų, kulnų, pėdų šonais, lips ant kankorėžių, „pakutens“ pėdas dygliuotu kamuoliuku).
Kontaktai