Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.40-10.15Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.40-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-11.45Muzika
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.40-10.15Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.40-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-11.45Muzika
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.20-11.40Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. kovo mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 sav. Kur joji, Jonai?Samprotaus, kas yra turgus ir kuo jis skiriasi nuo parduotuvės.

Susipažins su daiktais, pagamintais iš medžio, molio, vilnos ir kt.

Puoselės meilę kūrybai, grožiui. Mokysis išreikšti savo nuomonę apie vieną ar kitą dirbinį. Susipažins su raide K.

Klausysis lietuvių liaudies kapelos muzikos.

Vels iš vilnos, gamins atvirukus, paveikslėlius mugei ir kt.

Keps sausainius ar meduolius.

Dalyvaus grupės Kaziuko mugėje. Mėgausis šurmuliu, linksmybėmis su šeima, gera nuotaika.

 

Sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, meninė raiška, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.

2-3 sav. Sveikas, pavasarėli, su saulės spindulėliais!

 

Klausysis atbundančios gamtos garsų, tyrinės ir stebės pavasario ženklus (želianti žolė, šakelė bekraunanti pumpurus, telkšančios balos). Klausysis grožinių  bei poezijos kūrinių apie pavasarį.

Kalbės apie žemę, jos savybes, aptars, kam ji naudojama, pajaus žemės kvapą.

Diskutuos, ką galima užauginti ne tik darže, bet ir grupėje ant palangės. Sės pasirinktas sėklas, daigins svogūną, stebės augimą. Aiškinsis, ko reikia, kad augtų augalai (šviesos, šilumos, vandens, meilės).

Darbeliuose perteiks pavasarį įvairiomis pasirinktomis priemonėmis.

Susipažins su raide ir garsu Ž. Paminės Žemės dieną, pakalbės apie jos saugojimo būdus. Gamins darbelius iš antrinių žaliavų.

Atliks eksperimentą su žeme ir vandeniu, darys išvadas.

Sakytinė kalba, meninė raiška ir estetinis suvokimas, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, iniciatyvumas ir atkaklumas.
4-5 sav. Čiulba ulba ūbaujaVartys knygas apie paukščius. Klausysis kompaktinės plokštelės „Čiulba ulba ūbauja“. Atpažins žinomus paukščius plakatuose (varna, balandis, žvirblis…), mokysis naujų paukščių pavadinimų, apibūdins išvaizdą.

Klausysis skaitomų kūrinių apie paukščius. Mokysis paukščių pamėgdžiojimų (pvz. čir vir vir pavasaris, visi vaikai į pašalius; kyvi, kyvi mano vaikai visi gyvi, gyvi), susipažins su lietuvių tautosaka,  mįslėmis ir  patarlėmis.

Susipažins su garsu ir raide P. Žais žaidimą „Garnys“.

Dailins paukščių trafaretus įvairiomis raiškos priemonėmis.

Kurs pasaką ant šviesos stalo „Vištytė ir gaidelis“.

Kieme, Vingio parke stebės inkilėlio pirmuosius gyventojus, fiksuos paukščių balsus gamtoje. Imituos jų skrydį, straksėjimą.

Švęs Gandrines.

Kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, sakytinė kalba, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, tyrinėjimas, saviraiška, meninių įgūdžių ugdymas.

Kaziuko mugė grupėje

Išvyka į planetariumą


„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. kovo mėnesio 
muzikos veiklos planas

Buvau turguje, ten pirkau…

Kovo mėnesį atversime duris į „Kaziuko turgelį“. Dainuosime daineles „Kius kius…“, „Tili tili dūda“.

Kartosime  mėgstamus judriuosius žaidimus „Sukasi ratukai“, „Jurgeli meistreli“, „Du gaideliai“.

Ritmikos pratybose naudosime tarškučius ir barškučius, grosime mediniais instrumentais; mokysimės taisyklingai juos laikyti, pasinaudojus tvarkingai sudėti ar perduoti draugui.

„Varliukų“ grupės 2019-2020 m.m. kovo mėnesio kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius ir savikontrolę (mokysis palaukti savo eilės, dalintis su draugais, laikytis taisyklių).
  2. Sportuos pagal „Piratų dainelę“.
  3. Lavins pusiausvyrą (lips ant takelio iš kaladžių, bandys užšokti ant skirtingomis kryptimis sudėtų pėdučių, peršoks kliūtį, ropos per tunelį, pereis per “ežiukų” takelį, bandys pereiti per įvairiai išvingiuotą virvę).
  4. Plokščiapėdystės profilaktika (vaikščios ant vilnos rutuliukų kilimėlio, lips ant lazdų, bandys kojų pirštais smulkius daiktus perkelti iš vienos vietos į kitą, vaikščios ant pirštų galiukų, kulniukų, šonų, imituos gandro, kiškio, meškos, varliuko ėjimą (žaidimas „Diena-naktis“).
Kontaktai