Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m.  kovo mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1- 2 sav.

Pavasaris atėjo, paukšteliai sučiulbėjo

Susipažins su keliais sugrįžtančiais paukščiais, prisimins jau pažįstamus. Apibūdins jų išvaizdą.

Samprotaus apie paukščių sugrįžimą, gyvenimo būdo ypatumus. Stebės bundančią gamtą, ją tyrinės, stebės paukščius gamtoje. Judės imituojant paukščių skrydį.

Besiklausydami  paukščių čiulbėjimo lauke bei garsinių įrašų, atkartos girdimus garsus. Susipažins su paukščių garsais tautosakoje „Čir vir vir pavasaris…“, „Kyvi kyvi mano vaikai visi gyvi gyvi“ ir pan.

Susipažins su raide „P“, ieškos jos žodžiuose.

Klausysis skaitomų kūrinių apie paukščius, mokysis eiles, dainuos daineles, šoks liaudies ratelius.

Žais su plunksnomis (pūs, mėtys į viršų).

Žiūrės pažintinius filmukus apie paukščius.

Meninėmis priemonėmis dailins paukščių siluetus.

Mokysis dirbti komandoje kuriant paukščių plakatą.

Džiaugsis bei ragaus iškeptus kepinius.

Iš vilnos vels skrendantį paukštį.

Sakytinė kalba

Meninė raiška

Kūrybiškumas

Klausymasis

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Savireguliacija ir saviraiška

 

2- 4 sav.

Žemės vaikas aš esu,

tyrinėti ją smagu

 

Susipažins su gaubliu ir pasaulio žemėlapiu, juos tyrinės, apibūdins. Aiškinsis, kur sausuma, kur vanduo.

Samprotaus, kodėl negalima šiukšlinti, kaip šiukšlės kenkia mūsų Žemei. Kalbės apie šiukšlių rūšiavimą, atliks praktinius rūšiavimo veiksmus grupėje

„Surūšiuok šiukšles“.

Turtins žinias apie žemės saugojimą žiūrint edukacinius filmukus šia tema.

Plės turimas žinias apie vandens svarbą. Džiaugsis vandeniu: gers jį, prausis, plukdys laivelius. Eksperimentuos su vandeniu.

Vaikai sužinos, kad diena prasideda rytu, baigiasi vakaru, o po jo ateina naktis.

Supras, kad tekanti saulė skleidžia šviesą, o jai nusileidus – ateina tamsa, kad para susideda iš dienos ir nakties. Stebės eksperimentą, kaip dieną keičia naktis.

Kalbės apie vandens, elektros taupymą.

Stebės, tyrinės savo pasėtus augalus „darže ant palangės“. Jais rūpinsis, stebės jų kaitą augant. Supras, kad augalui augti reikalinga šviesa, šiluma, vanduo.

Kurs darbelius atliepiančius temą, naudos antrines žaliavas.

Žais žaidimą „Diena ir naktis“.

Keps dviejų spalvų pyragą (šviesų ir tamsų).

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Sakytinė kalba

Meninė raiška

Kūrybiškumas

Saviraiška

Emocijų suvokimas ir raiška

Santykiai su bendraamžiais

Estetinis suvokimas

 

Kovo 4 d. – Kaziuko mugė

Kovo 10 d. – 40 paukščių diena

Kovo 20 d.  – Žemės diena


„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m.  kovo mėn. 
muzikos veiklos planas

Dėl karantino ribojimų muzikos pamokos nevyksta.

„Varliukų“ grupės 2020-2021 m.m. kovo mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokyti suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

 

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Sportuos pagal piratų dainelę.
  3. Lavins sensorinę sistemą ir smulkiąją motoriką (tyrinės maišelius pripildytus įvairiomis kruopomis, krakmolu, vilnos padukus, suvers makaronus ant šiaudelio, susegs segtukus).
  4. Lavins pusiausvyrą ir koordinaciją, raumenų jėgą (vaikščios ant modulinių baldų, apeis, pereis, peršoks ir perlįs per estafetes iš lankų, medinių lazdų, ropos per tunelį, žais žaidimą „Diena-naktis“, pereis balansavimo takelį „Žaltys“, šokinės ant spalvotų pėdučių).
  5. Plokščiapėdystės profilaktika (lips ant skirtingų faktūrų diskų, vilnos kilimėlio, masažuos pėdas su „ežiukais“, bandys atkartoti rodomus judesius (atsitūpti, atsistoti ant pirštų galiukų, šokinėti, kelti kojas aukštai, eiti koja už kojos ir pan.).
Kontaktai