Darželio grupė „Varliukai“

„Varliukų“  grupė įsikūrusi puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

„Varliukų“ grupės 2-4 m. vaiko dienos ritmas

7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Kineziterapija
11.10-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.00Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30Pietūs
13.00-15.00Miegas
15.20-15.40Vakarienė
16.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje


„Varliukų“ grupės 2021-2022 m.m.  rugsėjo mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1-2 sav.

Su draugu į darželį

aš skubu

Naujai atvykę vaikai susipažins su grupės draugais, darželio  aplinka bei erdvėmis.

Aptars grupės elgesio bei tvarkos  taisykles.

Mokysis kūrybingai naudotis grupėje esančiais žaislais, gamtine medžiaga bei kitais daiktais.

Kurs  darbelius, panaudojant įvairaus pobūdžio meninės priemones.

Klausysis kūrinėlio „Pirmoji diena darželyje“ ir eilėraštukų apie rudenį.

Naudosis simbolių kalba: atpažins simboliais pažymėtas lovas, spinteles ir t.t.

Susipažins bei aptars savo bei draugų vardo pirmąsias raides.

Aplikuos raidę R (rugsėjis, ruduo).

Ryto rato metu mokysis sėdėti kartu su visais vaikais rateliu.

Mokysis vienas su kitu pasidalinti, palaukti savo eilės, paprašyti, padėkoti.

Žais susikaupimo ir dėmesio sutelkimo reikalaujančius žaidimus („spėk kas čia“).

Susipažins su vilna ir jos savybėmis (plėšys, glostys, pūs). Pasakos, kaip jaučiasi.

Sakytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Kūrybiškumas

Savireguliacija

Savikontrolė

Emocijų suvokimas

Santykis su bendraamžiu

ir suaugusiuoju

 

3-4 sav.

Kaip smagu, kaip smagu aš jau didelis esu

Tyrinės savo kūną, įvardins kūno dalis, mėgins pasakyti, ko turi po 2, o ko po vieną. Mėgins suprasti panašumus  ir skirtumus. Matuosis ūgį, pėdos dydį. Stebės save veidrodyje, ieškos savo išvaizdos panašumų ir skirtumų tarp draugų. Apibūdins savo nuotaiką, emociją, mėgins pedagogui padedant ją įvardinti.

Pakartos pirštų pavadinimus, žais pirštukinius žaidimus.

Prisimins skaičius nuo 1 iki 5, skaičiuos savo pirštus bei grupėje esančius daiktus.

Vartys knygas, pasakos, ką mato paveiksluose, turtins žodyną.

Susipažins su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis (trikampis, kvadratas, apskritimas), bandys įsiminti jų pavadinimus,  jas atrasti darželio aplinkoje.

Naudojant grupėje esančias geometrines figūras bei įvairias atsineštas dėžutes statys statinius, kurs meninius darbelius ir t.t. Pasakos, ką pastatė.

Žiūrės edukacinius filmukus ir aptars juos.

Žais „Kirpyklą“, vaidins kirpėjus, karpys bei kurs šukuosenas iš siūlų, popieriaus skiautelių.

Keps geometrinių figūrų sausainius su cinamonu.

Sakytinė kalba

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Aplinkos pažinimas

Tyrinėjimas

Kiekio supratimas ir skaičiavimas

Kūrybiškumas

Emocijų suvokimas

Santykis su bendraamžiu

 

Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 9 d. – Tarptautinė grožio diena

Rugsėjo 14 d. – Statybininko diena

Rugsėjo 21 d. –  Taikos diena


„Varliukų“ grupės 2021-2022 m.m.  rugsėjo mėn. 
muzikos veiklos planas

Su draugu į darželį aš skubu

Šį mėnesį muzikos pamokėlėse  atversime spalvingo ir smagaus  muzikos pasaulio duris.

Pažinsime vieni kitus, pratinsimės prie darželio aplinkos, naujų įdomių muzikinių instrumentų.

Visi kartu dainuosime daineles.

Kartosime visų mėgstamus žaidimus  „Groja vėjelis“, „Linksmieji muzikantai“, „Voriukas“.

Žaisime su spalvingais muzikiniais žaisliukais, barškučiais.

„Varliukų“ grupės 2021-2022 m.m. rugsėjo mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  • Ugdyti savarankiškumą ir dėmesingumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis suvaldyti bei išreikšti emocijas;
  • Gerinti organizmo funkcijas;
  • Ugdyti fizines ypatybes: pusiausvyrą, koordinaciją, vikrumą, jėgą.

Vaikų veikla:

  1. Ugdys socialinius įgūdžius bei savikontrolę (mokysis laikytis taisyklių, palaukti ir dalintis su kitais grupės vaikais).
  2. Apšilimas ratelyje (sportuos pagal muziką, susipažins su sporto priemonėmis).
  3. Lavins smulkiąją motoriką, sensorinę sistemą (tyrinės, pažins bei pajaus įvairių formų, tekstūros, dydžio ir formos daiktus, sudėlios skirtingų formų makaronus į indelius).
  4. Lavins pusiausvyrą ir koordinaciją (bandys pereiti, perlįsti per estafetę iš lankų, vaikščios ant nestabilių paviršių (moduliniai baldai, takelis „žaltys“), bandys pereiti tiesia linija „pėda už pėdos“, šokinės, žais žaidimą „pėdutės ir rankytės“).
Kontaktai