Varliukų grupė

„Varliukų“  grupė pati naujausia. Ji  įsikūrė puikiame name Jovaro gatvėje 9. Lanko grupę jauniausi vaikai nuo 2-jų iki 3,5 metų. Joje būna iki 16-os vaikų, su kuriais dirba 3 auklėtojos bei auklėtojos padėjėja-šeimininkė.  Vėlimo terapija, kineziterapija šios grupės išskirtinumas.  Kaip visada, galite būti užtikrinti, jog jūsų vaikai bus mokomi ir edukuojami pakankamai daug ir kokybiškai – visada stengiamės vaikus išmokyti bendrauti, pažinti pasaulį meniškai, fiziškai.

Mes sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą. „Varliukų“ grupėje vaikai puikiai prisitaiko prie darželio klimato ir įsilieja į bendruomenę, todėl tolimesniame gyvenime vaikui bendrauti, susirasti draugų ir paprasčiausiai gyventi būna daug lengviau.

Vaiko dienos ritmas

7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.20-15.40 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
 10.15-10.45 Muzika
11.00-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
12.00-12.30 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.30-16.00 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Kineziterapija
Laikas užkandėlei
10.30-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.20-15.40 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.15-10.50 Muzika
11.10-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.20-15.40 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.00 Ryto ratas

Vilnos vėlimo terapijos, teatro, eksperimentų, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.20-11.40 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.50-12.20 Pietūs
13.00-15.00 Miegas
15.20-15.40 Vakarienė
16.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

2018-2019 m.m.  „Varliukų“ grupės gruodžio mėn. ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1-2 sav. Jau žiemužė atkeliavo į svečius! Susipažins su Advento tradicijomis.

Kartu gamins Advento kalendorių.

Stebės orų pokyčius (sninga, lyja, pusto ir pan.).

Gamins atvirukus.

Aptars, kokios spalvos būdingos žiemai.

Eksperimentuos dažydami sniegą.

Ruošis Kalėdų šventei.

Klausysis eilėraščio „Snaigė“.

Bendravimas, aplinkos pažinimas, kalbos lavinimas ir žodyno turtinimas, formų ir spalvų pažinimas, tyrinėjimas, meninė raiška, savireguliacija ir savikontrolė, kūrybiškumas.
3-4 sav. Žalia eglutė žaisliukais žiba. Kalėdos. Susipažins su Kalėdinėmis tradicijomis.

Džiaugsis papuošta eglute.

Klausysis skaitomo eilėraščio „Rogutės“.

Atmintinai mokysis eilėraštį „Eglutė“.

Keps kalėdinį skanėstą.

Klausysis Kalėdinės muzikos.

Gamins atviruką Kalėdų seneliui.

Ruošis Kalėdų šventei.

Santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais, kalbos lavinimas, saviraiška, dėmesio koncentravimas, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas, tyrinėjimas, meninė raiška.

Gruodžio 24 d.- Šv. Kūčių diena.

Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos.

„Varliukų“  grupės 2018-2019 m.m. gruodžio mėn. muzikos veiklos planas

Žalia eglutė žaisliukais žiba.

Visi kartu ruošimės susitikimui su geruoju Kalėdų Seneliu, kursime žiemos pasakėlę, dainuosime daineles, šoksime, vaidinsime.

2018-2019 m.m. gruodžio mėn. kineziterapijos užsiėmimų veiklos planas

Bendri užsiėmimų tikslai:

  1. Ugdyti pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, dėmesingumą, loginį mąstymą.
  2. Stiprinti viso kūno raumenų jėgą ir ištvermę.
  3. Lavinti vaiko pusiausvyrą, koordinaciją, greitumą.

Vaikų veikla

  1. Apšilimas ratelyje.
  2. Lavins smulkiąją motoriką (bandys užsegti ir atsegti sagas, užsegs segtukus ant virvelės, suvers makaronus ant šiaudelio).
  3. Lavins pusiausvyrą ir koordinaciją (vaikščios ant minkštų modulinių baldų, bandys eiti „koja už kojos“ vingiuotu takeliu, numuš kamuoliuku „kėglius“, bandys peršokti nuo vieno diskelio ant kito nepaliečiant žemės, perlys per tunelį, perneš kamuolį nuo vienos vietos į kitą, pereis „ežiukų“ tiltelį, perbėgs per lanką).
  4. Stiprins kvėpavimo raumenis (naudojant šiaudelį bandys popierinį kamuoliuką nupūsti į taikinį, bandys pripūsti balioną, imituos vėjo pūtimą).
Kontaktai