Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko 5-6 metų, 6-7  metų vaikai, iš kurių šiais mokslo metais (2021-2022) yra 11 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

„Žiogelių“ grupės 5-7 m. vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Gudručio užduotėlės9.30-10.05Anglų k.
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Anglų k.10.20-11.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.20-12.20Sportinis ėjimas
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, emocinio intelekto ugdymo, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.45-11.45Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.00-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

12.00-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. sausio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 sav. Trys karaliai. Atsisveikinimas su egluteGrupėje nupuoš eglutę, sudėję žaisliukus į dėžutę, atsisveikins su eglute iki kitų metų.

Prisimins Trijų karalių šventės tradicijas, papročius.

Klausysis pasakojimų apie tris karalius, prisimins jų vardų žymėjimą ant durų K+M+B.

Pasidarys karūnas, atliks užduotis raidelių K, M, B įtvirtinimui.

Meninė raiška, estetinis suvokimas, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, sakytinė ir rašytinė kalba
2-3 sav. Seku seku pasakąSusipažins su pasakų knygomis, aptars, sužinos  kuo jos skiriasi nuo kitų tekstų (informacinių tekstų).

Klausysis įvairių pasakų, mokysis aptarti, įvardinti veikėjus, juos apibūdinti. Susipažins su kitų šalių pasakomis.

Mokysis vaidinti žinomas pasakas  panaudojant ant pagaliukų lėles, širmą.(,,Pirštinė”, ,,Rudonkepuraitė”, ,,Pagrandukas” ir t.t.)

Kurs pasakas, pieš veikėjus, darysis kaukes.

Atsineš iš namų po mėgstamiausių pasakų knygutę, pristatys draugams, pasakos, kokia pasaka ar veikėjas jam patinka labiausiai. Reikš savo emocijas.

Sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis, aplinkos pažinimas, meninė raiška
4 sav. Vilniaus gimtadieniui artėjantKlausysis legendos ape Vilniaus įkūrimą, sužinos, kaip kilo

miesto pavadinimas.

Vartys knygą ,,Senasis Vilnius” ir aptars žinomus bei naujus statinius, lankytinas vietas.

Pieš sostinės įžymius objektus (pilį, TV bokštą, katedrą ir pan.).

Tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, kiekio supratimas, forma, erdvė, matavimai, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis.

Numatomas Drevinuko spektaklis.

Išvyka į artimiausią biblioteką ar rašytojas svečiuose

2021-2022 m.m. priešmokyklinės grupės sausio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalbaPakartos jau išmoktas raides ir garsus: Aa, Ąą, Mm, Ll, Ii, Įį, Yy, Oo, Nn, Kk, Ėė, Šš, Tt, Rr, Uu, Ųų, Ūū, Pp. Žaidimas ,,Raidės ir nameliai“

Susipažins su naujais garsais ir raidėmis: Ee, Dd, Bb.

Susipažins su dvibalsiais ie ,ei, ui. Mokysis žodžiuose atrasti šiuos dvibalsius , sugalvos žodžių su šiais dvibalsiais.

Mokysis sudėti skiemenis iš žinomų raidžių ir juos jungs į žodžius, garsiai tars.

Sukurs pasakojimą pagal paveikslėlių seriją.

Atliks rankos lavinimo pratimus, dėmesio ir atminties lavinimo užduotis.

MatematikaSusipažins su skaičiumi ir skaitmeniu 7.

Atliks įvairias skaičiavimo užduotis iki 7 (įrašyti skaičių, nupiešti atitinkamai daiktų, išbraukti netinkamus daiktus ir pan.)

Susipažins su nauja geometrine figūra stačiakampiu.

Kurs įvairius statinius iš žinomų geometrinių figūrų: trikampio, kvadrato, skritulio (karpys iš spalvoto popieriaus, klijuos ant A4 formato lapo).

Pasaulio pažinimas,,Trys karaliai. Atsisveikinimas su eglute“: darys karūnas, jas puoš ornamentais; nupuoš grupėje eglutę.

,,Seku seku pasaką“: iš įvairių medžiagų pasigamins pirštukines lėles ir vaidins pasakas draugams; bandys suvaidinti išsitrauktas situacijas kartu su draugu (susipykome dėl žaisliuko, draugas suplėšė piešinį, gavome dovanų šuniuką ir pan.); kurs pasakas pratęsdami draugo pasakytą pradžią.

„Vilniaus gimtadieniui artėjant“: įtvirtins legendą apie Vilniaus įkūrimą, sužinos apie įžymiausius sostinės objektus, statinius, lankytinas vietas. Bendras darbas – Gedimino pilis iš gamtinių medžiagų.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. sausio mėnesio muzikos veiklos planas

Seku seku pasaką

 

Pirmą mėnesio savaitę dainuosime nuotaikingą dainelę „Keliauja trys Karaliai“.

Visą sausio mėnesį džiaugsimės žiemos smagumais, dirbsime su muzikiniais instrumentais.

Pažinsime visus penklinės gyventojus do, re, mi, fa, sol, la, si do.  Kartosime dainelę „Gama“.

Daug dėmesio skirsime muzikavimui su metalofonais ir varpeliais.

Išmoksime Senio besmegenio skaičiuotes ir muzikinius žaidimus.  Lankysime jaunesniuosius darželio draugus, surengsime jiems koncertą.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m.  sausio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

TemaPasiekimaiUžduotys
1 savaitėHello song.

Kartojimas.

Bye bye song.

Pasikartos per šių mokslo metų pirmą pusmetį išmoktus žodžius, frazes, dainas.Žodyno kartojimas per kūrybines užduotis.

Dainelių dainavimas.

2 savaitėHello song.

Kartojimas.

Maistas II dalis.

Bye bye song.

Pasikartos per šių mokslo metų pirmą pusmetį išmoktus žodžius apie maistą.

Išmoks naujus žodžius: „chicken, chocolate, candy“ etc.

Žodyno kartojimas per kūrybines užduotėles.

Dainelių dainavimas.

Turės pasakyti, kokios spalvos ir kiek produktų mato kortelėje.

3 savaitėHello song.

Clothes (T-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat…)

Bye bye song.

Įtvirtins spalvų ir skaičių pavadinimus, išmoks  pristatytą drabužių žodyną (T-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat…).

Išmoks dainelę „Clothes“.

Klausinėjimo žaidimas.

Dainelės „Clothes“ dainavimas.

4 savaitėHello song.

Get dressed.

Bye bye song.

Pasikartos judesių, spalvų ir skaičių, kūno dalių pavadinimų ir oro sąlygų žodyną.

Įtvirtins drabužių žodyną (T-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat…).

Pasikartos dainelę „Clothes“.

Kūrybinė užduotėlė „Aprenk katinėlį“.

Dainelės „Clothes“ dainavimas.

Atpažinti, kuriam metų laikui skirti drabužiai.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. sausio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

TemaPasiekimaiUžduotys
2 savaitėSusipažinimas ir prisistatymas. Pradžios daina „Hello, everyone“.

Bye-bye everyone song.

Prisimins pasisveikinimo ir atsisveikinimo dainas. Prisistatys.

Pasikartos praeitų metų žodyną.

Prisistatymo žaidimas.

Praeitų metų žodyno kartojimas per dainas su judesiais.

3 savaitėHello, everyone song ir pasisveikinimas.

Colours.

Bye-bye everyone song.

Pasikartos spalvų ir klasėje esančių daiktų spalvas pavadinimus.

Išmoks pasakyti spalva šviesi ar tamsi (light green/dark green)

Žaidimai: „Šviesoforas“, „Surask spalvą“.
4 savaitėHello, everyone song ir pasisveikinimas.

Number Captain.

Bye-bye everyone song.

Pasikartos skaičius iki 20, išmoks pasakyti dešimtis (30, 40, 50…) ir 100.

Pasikartos frazę „I‘ve got…“

Skaičiuos aplinkoje esančius daiktus. Skaičiuos iki 20 ir dešimtis po vieną.

Žaidimas: „How many fingers do you see?“

5 savaitėHello song ir pasisveikinimas.

Clothes.

Bye-bye song

Prisimins drabužių pavadinimus ir išmoks naujus (dress, tights, pants, jeans, jumper, T-shirt, sweater, shoes, socks), galės įvardinti savo drabužių spalvas.Turės apibūdinti draugo aprangą.

Žaidimas: „Šviesoforas“.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. sausio mėnesio robotikos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Mėnesio tema: Oro valdovas

Savaitės temosKonstrukcijaMatematika
·     Sniego gniūžtė. Kaip pramogaujame žiemos metu?

·     Žvaigždžių karai. Kas danguje nuolatos šviečia?

·     Padangių kapitonas. Kokia yra greičiausia transporto priemonė?

·     Kosminis erdvėlaivis. Kaip pasiekti kosmoso erdvę?

·     Robotas konsultantas. Kaip reikia elgtis prekybos centre?

Katapulta

 

Teleskopas

 

Lėktuvas

 

Raketa

 

Robotas konsultantas

Elgesys prekybos centre.

 

Pinigai, kaina.

 

Skaitmuo 0, Aukštyn, žemyn, arti, toli.

 

Skaičiuojame iki 20, atliekame sudėties atimties veiksmus iki 10

 

Dydis, forma, spalva.

 

Raidės D, P.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. sausio mėnesio robotikos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

Mėnesio tema: LAIKO RATAS

Savaitės temaKonstrukcijaPamoka
Dieną ir naktį tiksi laikrodžiai. Kaip nustatyti laiką?

 

 

 

Bėga metai. Kodėl keičiasi dienos?

 

 

 

 

Praeitis. Kas ta istorija?

 

 

 

 

Atsitiktinumai. Kaip nuspėjame ateitį?

 

 

Mūsų namai. Kur sugrįžtame kasdien?

Liftas, kuris kyla aukštyn ir žemyn.

 

 

 

 

Mikseris, kuris sukasi ir maišo tešlą torto gamybai.

 

 

 

Telefonas, kuris skamba, o pakėlus girdisi balsas.

 

 

 

Lošimo automatas, kuris atsitiktinumo būdu nusprendžia, kas yra laimėtojas.

 

Siurblys

Vaikai mokosi apie laiko tėkmę, įvairius laiko nustatymo būdus.

 

 

 

Vaikai aiškinasi, kodėl keičiasi metų ir paros laikai, mokosi apie mėnesius ir svarbias jų dienas.

 

 

Vaikai mokosi apie istorijos ir nuotraukų svarbą, ką galima apie praeitį sužinoti iš nuotraukų.

 

 

Vaikai mokosi apie žaidimus ir jų rūšis, paprastų matematinių veiksmų, kas yra atsitiktinumas.

 

Vaikai aiškinasi, kokios priemonės padeda susitvarkyti namus

 

Kontaktai