Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko 5-6 metų, 6-7  metų vaikai, iš kurių šiais mokslo metais (2019-2020) yra 8 priešmokyklinukai. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

„Žiogelių“ grupės 5-7 m. vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Gudručio užduotėlės9.30-10.05Anglų k.
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Anglų k.10.20-11.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.20-12.20Sportinis ėjimas
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, emocinio intelekto ugdymo, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.45-11.45Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.00-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

12.00-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 – 2 sav. Aš myliu savo šeimą. Šeimos dienaPasakos apie praėjusią mamytės dieną.  Aptars, kaip padeda savo mamytėms.

Klausysis eilėraščių, trumpų pasakojimų apie mamas

Pasakos apie savo šeimą, jų narius ir šeimos tradicijas, tėvelių profesijas.

Atsineš savo šeimos nuotraukas, grupėje kurs savo šeimos medį.

Mokysis sudaryti mažybinius, malonybinius žodžius šeimos nariams įvardinti (mama – mamytė, mamužė; tėtis – tėvelis, tėtukas ir pan.)

Mokysis eilėraščių, dainelių, skaičiuočių, skirtų šeimos dienai.

Darys ir kurs darbelius, skirtus šeimai ir jos šventei.

Vaikai kartu su tėveliais dalyvaus šeimos šventėje.

Kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas, santykiai su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais, meninė raiška.
3 sav. Knygutė – draugas man ir tauSusipažins su įvairaus stiliaus knygutėmis (pasakų, eilėraščių knygomis, enciklopedijomis ir kt.)

Sužinos, kaip knyga atkeliauja iki mūsų.

Aptars, kaip reikia elgtis su knygomis, mokysis jas tausoti.

Atsineš po savo mylimiausią knygutę, pristatys ją draugams.

Kurs savo knygos viršelį (užrašys autorių, pavadinimą, ją iliustruos).

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.
5 sav.  – Lik sveikas, darželi… Ruošis darželio išleistuvių šventei: kartosis daineles, eilėraščius, šokius.

Kurs grupės puošimo dekoracijas.

Susitvarkys savo stalčius, susirūšiuos piešinukus, pratybų sąsiuvinius parsineš į namus. Samprotaus, ko išmoko darželyje.

Dalyvaus išleistuvių šventėje (gegužės 28d.).

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.

Šeimos šventė darželyje

Priešmokyklinukų išleistuvės

2020-2021 m.m. priešmokyklinės grupės gegužės mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalbaSusipažins su raidėmis ir garsais Ff, Hh, CHch.

Galvos žodžius, prasidedančius raidėmis F, H, CH.

Pakartos abėcėlę. Žais mokomuosius žaidimus: „Ištrauk raidę-sugalvok žodį“, ,,Pirma ir paskutinė raidė”.

Pabandys perskaityti trumpus tekstus. Mokysis atsakyti į klausimus, pasakyti apie ką tekstas, kokie veikėjai.

Atliks kalbos žodyno plėtimo užduotis (pasakojimas pagal paveikslėlius, žaislo, daikto apibūdinimas).

Prisimins žodžių skiemenavimą. Žaidimas ,,Bangelės”.

Pasimokys perrašyti patarles didžiosiomis raidėmis. Mokysis tiksliai nurašyti trumpus žodžius didžiosiomis raidėmis, žodžius atskirti tarpeliais.

MatematikaSusipažins su skaičiumi ir skaitmeniu 10.

Atliks aritmetinius veiksmus iki 10.

Pakartos skaičius iki 10, prisimins jų taisyklingą rašybą pieštuku, tarimą.

Mokysis skaičiuoti peržengiant dešimtį ir užrašyti skaičius, juos palyginti.

Spręs žodinius uždavinius, naudojantis įvairiomis priemonėmis (pieštukais, žaisliukais, pagaliukais…).

Mokysis užrašyti pasakytą veiksmą aritmetiniais ženklais

(+, -, =).

Pakartos geometrines figūras: trikampis, kvadratas, stačiakampis, ovalas, skritulys, apskritimas. Jas braižys pieštuku, iš spalvoto popieriaus kurs su jomis paveikslėlius. Žais žaidimą su virve „Geometrinės figūros“

Pasaulio pažinimas„Aš myliu savo šeimą. Šeimos diena“: pieš savo šeimą, pasakos, kaip padeda namuose tėveliams, kaip kartu leidžia laisvalaikį, įvardys tėvelių profesijas.

„Knygutė – draugas man ir tau“: vartys skirtingos paskirties knygas ir samprotaus, kam jos skirtos, ką galima sužinoti iš knygų; patys kurs pasakų knygutę, pasakos savo sukurtą ir iliustruotą pasaką, mokysis pristatyti savo darbą draugams.

„Lik sveikas, darželi…“: ruošis išleistuvėms, repetuos šokius, daineles, eilėraščius.

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio muzikos veiklos planas

Aš myliu savo šeimą. Šeimos diena. Lik sveikas, darželi…

Visi kartu ruošimės „Šeimos šventei“. Dainuosime daineles, sakysime eilėraštukus, kursime ir vaidinsime. Šį mėnesį  ypatingą dėmesį skirsime vaikų artistiškumo skatinimui (šokis, judesio plastika, ritminės improvizacijos). Taip pat ruošimės mūsų darželio ikimokyklinukų išleistuvėms.

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m.  gegužės mėnesio anglų kalbos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų anglų pamokos nevyksta.

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m. gegužės mėnesio anglų kalbos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų anglų pamokos nevyksta.

„Žiogelių“ grupės 2019-2020 m.m. gegužės mėnesio robotikos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų robotikos pamokos nevyksta.

„Žiogelių“ grupės 2019-2020 m.m. gegužės mėnesio robotikos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

Dėl karantino ribojimų robotikos pamokos nevyksta.

Kontaktai