Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko 5-6 metų, 6-7  metų vaikai, iš kurių šiais mokslo metais (2023-2024) yra 15 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

„Žiogelių“ grupės 5-7 m. vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Gudručio užduotėlės9.30-10.05Anglų k.
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Anglų k.10.20-11.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.20-12.20Sportinis ėjimas
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, emocinio intelekto ugdymo, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.45-11.45Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.00-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

12.00-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Žiogelių“ grupės 2023-2024 m.m. rugsėjo ugdymo(si) veiklos planas

Tema

Veikla

Ugdomi gebėjimai

1 sav. Darželis – man ypatinga vietaSugrįžę po vasaros vaikai dalinsis įspūdžiais.

Pasakos, kaip praleido vasarą. Žemėlapyje, gaublyje parodys aplankytas vietas, šalis, miestus.

Pieš vasaros prisiminimus.

Prisimins ir aptars grupės taisykles, dienotvarkę. Pratinsis ,,Žiogelių“ grupėje prie naujų draugų, mokytojų. Vyks susipažinimo žaidimai. Kalbės apie savo emocijas, kaip jaučiasi.

Pasikartos, kaip saugiai atvykti į darželį ir kaip elgtis už darželio ribų.

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai

Fizinis aktyvumas

Aplinkos pažinimas

Sakytinė ir rašytinė kalba

Skaičiavimas

Santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais

Meninė raiška

Estetinis suvokimas

Tyrinėjimas

Mokėjimas mokytis

Kūrybiškumas

2 -3 sav. Skinu, raunu ir ragauju. Daržovės ir vaisiaiMokysis atskirti vaisius ir daržoves, įvardins jų formas, spalvas, skonius, kvapus. Atliks eksperimentą su salotų lapais.

Ragaus įvairius vaisius, daržoves, prisimins, kaip jos auga, kokias dalis valgome (lapai, šaknys…).

Klausysis eilėraščių apie daržoves, vaisius. Mokysis patarlių ir mįslių. Atliepiančia tema plės savo žodyną.

Susitvarkys savo daržą, nuims derlių.

Surengs grupėje „Obuolių dieną“: pasipuoš, ragaus obuolius, darys jų salotas su kitais vaisiais, keps obuolių pyragą, žais mokomuosius žaidimus bei kartu su tėveliais paruoš po kompoziciją tema ,,Obuoliukai“.

4 sav. Pažiūrėki, kaip gražu – krenta lapai pamažu

 

Aptars, kokius medžius pažįsta (beržą, ąžuolą, eglę…). Pasimokys apibūdinti medį, nusakydamas jo savybes (kamienas aukštas, storas, lapai maži, kokia jų forma…).

Įvardys medžių sėklas (kaštonai, gilės…), medžių dalis (šaknys, kamienas, šakos…).

Išmoks keletą mįslių, patarlių apie medžius.

Lauke stebės medžius ir bandys juos pagal požymius atpažinti ir įvardinti. Aplankys medžius turinčius „savo pasą“. Pakartos valgomus ir nuodingus grybus.

Atliks darbelius panaudojant gamtines medžiagas: gilės, kaštonai, lapai…

Vingio parke stebės, ieškos, atpažins medžius, tyrinės juos, pieš.

2023-2024 m.m. rugsėjo mėn. priešmokyklinės grupės ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalbaSusipažins su didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis: Aa, Mm, Ll, Ii, Yy.
Mokinsis tarti šiuos garsus, atpažins juos žodžiuose, rašyti šias raides taisyklingai.
Mokinsis aiškiai tarti žodžius su išmoktomis raidėmis. Žais žaidimą „Sugalvok žodį”.
Atliks rankos lavinimo pratimus: raidžių apvedžiojimas, rašymas pieštuku, taisyklingas pieštuko laikymas.
Sakytinės kalbos ugdymas: pasakos pagal paveikslėlius, mėgins  išsamiai apibūdinti žaislą. Žais žaidimą „Taip ir Ne“.
Kurs pasaką su duotais žodžiais (naudos pasakų veikėjus ant pagaliukų, pirštukines lėles); mokinsis suvaidinti su draugu įvairias situacijas (susitiko 2 veikėjai miške, susitiko darže ir pan.).
MatematikaSusipažins su skaičiais ir skaitmenimis: 1, 2.
Mokysis taisyklingai rašyti šiuos skaitmenis pieštuku, rašyti į langelius.
Mokinsis suskaičiuoti daiktus, užrašyti atitinkamą skaičių.
Mokysis rūšiuoti daiktus pagal savybes didelis-mažas, trumpas-ilgas.
Skaičiuos pirštukais. Žaidimai mintiniam skaičiavimui lavinti.
Susipažins su geometrinėmis figūromis apskritimu ir skrituliu.
Atliks rankos lavinimo pratimus pratybų  knygelėje, matematikos sąsiuvinyje.
Pasaulio pažinimas„Darželis – man ypatinga vieta“: pasakos ir pieš kelią nuo namų iki darželio, pagal atitinkamą skaičių pieš langelius nameliams.
„Skinu, raunu ir ragauju. Daržovės ir vaisiai“: piešinyje įvardins matomus vaismedžius, krūmus, įvardins jų vaisius, pieš ant vaismedžių obuolius ir kriaušes, skaičiuos juos; į krepšelius rūšiuos uogas, vaisius ir daržoves.
,,Pažiūrėki, kaip gražu – krenta lapai pamažu“: atliks medžių pavadinimams įtvirtinti užduočių lapus; iš kaštonų, gilių ir kankorėžių dėlios geometrines figūras; skaičiuos didėjančia ir mažėjančia tvarka kaštonus, šermukšnio uogas ir t.t.

„Žiogelių“ grupės 2023-2024 m.m. muzikos veiklos planas

PLANAS RUOŠIAMAS

„Žiogelių“ grupės 2023-2024 m.m. anglų kalbos veiklos planas

Mėnesio tema – RUDUO

TemaVeikla

Ugdomi gebėjimai

 

Susipažinimas

 

Ruduo: gamta, spalvos

(Rugsėjo 6 d.; 13 d.)

Pasisveikinimo ir atsisveikinimo dainos anglų kalba;

Daina „Five Little leaves“;

Teminė veikla su modelinu (žodyno plėtimas imersijos būdu, atliekant veiklą).

Aplinkos pažinimas

Meninė raiška

Sakytinė kalba, žodynas

Smulkioji motorika

 

 

 

Ruduo: gamta, vaisiai, daržovės

(Rugsėjo 20 d.; 27 d.)

Pasisveikinimo ir atsisveikinimo dainos anglų kalba;

Pasaka apie medį ir jo dekoravimas naratyvo metu;

Teminių figūrų varstymas virvele (žodyno plėtimas imersijos būdu, atliekant veiklą).

 

Visos veiklos vyksta anglų kalba.

„Žiogelių“ grupės 2023-2024 m.m. robotikos veiklos planas

SAVAITĖS TEMOSKONSTRUKCIJA

EDUKACIJA

Kaip elgtis susidūrus su išbandymu?RaktasEdukacija – Kodėl reikia rūšiuoti?
Kaip nepasimesti baugiose situacijose?Robotinis šuoEdukacija – Robotiniai šunys
Kaip ištaisyti savo padarytas išdaigas?SiurblysEdukacija – Technika, palengvinanti buitį. Kaip ji atsirado ir kokia ji yra dabar?
Kaip susigrąžinti tai, kas brangiausia?Robotas – kovotojasEdukacija – Hologramos, kas tai?
Kontaktai