Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko 5-6 metų, 6-7  metų vaikai, iš kurių šiais mokslo metais (2022-2023) yra 11 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

„Žiogelių“ grupės 5-7 m. vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Gudručio užduotėlės9.30-10.05Anglų k.
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Anglų k.10.20-11.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.20-12.20Sportinis ėjimas
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, emocinio intelekto ugdymo, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.45-11.45Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.00-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

12.00-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Žiogelių“ grupės 2022-2023 m.m. gruodžio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema

Veikla

Ugdomi gebėjimai

1 -2 sav. Sveika, balta žiemuže!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptars žiemos požymius, išmoks žiemos mėnesių pavadinimus.

Lauke stebės besikeičiančią aplinką, šąlančią gamtą, pasirodantį sniegą. Esant sniegui, lauke džiaugsis sniegu, lipdys besmegenius, tvirtoves, dažys.

Grupėje kasdien atvers po langelį iš Advento kalendoriaus ir atliks įvairias užduotis.

Grupėje pasipuoš eglutę, išsikirps snaiges ir t.t.

Keps kalėdinius sausainius, meduolius, juos dekoruos.

Keliaus į Vingio parką ar ant Tauro kalno paberti paukščiams trupinėlių. Stebės, kaip lesa, sužinos, kuo maitinasi likę žiemoti paukščiai.

Gilins žinias apie Lietuvos gyvūnus ir paukščius, sužinos, kaip jie prisitaiko gyventi žiemą.

Atliks smulkiosios ir stambiosios motorikos gebėjimus lavinančias užduotėles ir darbelius.

Fizinis aktyvumas

Santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais

Sakytinė ir rašytinė kalba

Aplinkos pažinimas

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai

Meninė raiška ir estetinis suvokimas

Tyrinėjimas

Kūrybiškumas

Mokėjimas mokytis

 

 

 

 

3 – 4 sav. Susitikimas su Kalėdų Seneliu. Naujieji metaiRuošis kalėdiniam vaidinimui: mokysis dainelių, eilėraščių, vaidinimų, šokių, raiškaus deklamavimo.

Kurs kalėdinius atvirukus ir dovanos šeimos nariams.

Susitiks su Kalėdų Seneliu, kartu šoks ir vaidins, džiaugsis kalėdinėmis dovanėlėmis, vaišėmis.

Prisimins Kūčių vakaro tradicijas, papročius, aptars juos, pasakos savo šeimoje puoselėjamas tradicijas.

Vyks prie Katedros pasigrožėti eglute ir prakartėle bei kitomis miesto eglutėmis ir kalėdinėmis dekoracijomis.

Prisimins Naujųjų metų papročius bei tradicijas, sužinos, kaip skirtingose pasaulio šalyse švenčiami Naujieji metai.

 Kalėdų šventė  ir susitikimas su Kalėdų Seneliu

Planuojama išvyka prie miesto eglučių

2022-2023 m.m. gruodžio mėnesio priešmokyklinės grupės ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalbaSusipažins su garsais ir raidėmis: Vv, Tt, Kk.
Mokysis dvibalsių uo, au. Žodžių su šiais dvibalsiais tarimas, dvibalsių apvedžiojimas žodžiuose.
Klausysis eilėraščių apie žiemą, išmoks bent vieną mintinai, raiškiai deklamuos grupės draugams.Klausysis kalėdinių pasakų, mokysis aptarti, įvardinti  veikėjus, papasakoti, kas patiko, kaip atrodė ir pan.

Mokysis pagal paveikslėlį sudėti žodį iš jau žinomų raidžių.

Rašys išmoktas didžiąsias raides pieštuku.

MatematikaSusipažins su skaičiumi  ir skaitmeniu 6.
Atliks skaičiavimui iki 6 įtvirtinti skirtas įvairias užduotis pratybų knygelėje.
Susipažins su ženklais +, , =. Atliks skaičiavimo užduotis, naudojant sudėties ir atimties ženklus. Mokysis užrašyti ženklus +, -, =  į matematikos sąsiuvinį, atliekant skaičiavimo užduotis.
Mokysis skaičių sekų: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mokysis užduočių netinkamo skaičiaus išskyrimui įtvirtinti.
Pasaulio pažinimas,,Sveika, balta žiemuže!‘‘: prisimins žiemos šventes, pasakos Kūčių, Kalėdų papročius; kurs ornamentus, įvairius raštus ant medžiaginių maišelių, raidėmis ir skaičiais dekoruos popierines pirštines, kojines; karpys iš spalvoto popieriaus juosteles ir kurs bendrą girliandą; spręs kryžiažodžius apie žiemos šventes, mokysis įrašyti raides į atitinkamus langelius ir pan.

,,Susitikimas su Kalėdų seneliu“: mokysis dainelių, šokių, eilėraščių Kalėdų šventei, darys darbelius žiemos tematika, karpys snaiges ir pan.; dalyvaus Kalėdų šventėje kartu su tėveliais.

 

„Žiogelių“ grupės 2022-2023 m.m. muzikos veiklos planas

Susitikimas su Kalėdų Seneliu. Naujieji metai

Muzikos pamokėlių metu rengsimės Kalėdų šventei. Dainuosime daineles ir šoksime šokius  iš muzikinės pasakos. Sutiksime Kalėdų Senelį ir dovanosime linksmas daineles.

„Žiogelių“ grupės 2022-2023 m.m. anglų kalbos veiklos planas

Gruodis

2-ieji mokymosi metai

TemaPasiekimai

Užduotys

1 savaitėHello song.

Maistas (vaisiai ir daržovės).

Bye bye song.

Išmoks naujus žodžius susijusius su maistu apple, pear, potato, tomato, etc.

Gebės atpažinti išmoktus žodžius.

Klausytis dainelės apie maistą.

Atpažinti maistą iš kortelių.

 

2 savaitėHello song.

Christmas.

Bye bye song.

 

Išmoks naujus žodžius: Christmas tree, Christmas Eve, Christmas decorations, present, Santa Claus.Christmas song dainavimas.

Kalėdinis žaidimas.

3 savaitėHello song.

Happy New Year!

Bye bye song.

Mokysis Naujųjų metų dainos pritaikydami jai judesius.

Išmoks naujų žodžių.

Happy New Year‘s Eve palinkėjimas draugams.

Naujametinis šokis.
4 savaitėHello song.

Movie time.

Bye bye song.

Žodyno kartojimas. Pasikartos išmoktus žodžius ir jų junginius: Happy New Year, Santa Claus.Kalėdinis filmas, vaikai turės papasakoti apie ką buvo filmas.

„Žiogelių“ grupės 2022-2023 m.m. anglų kalbos veiklos planas

Gruodis

3-ieji mokymosi metai

Tema

Pasiekimai

Užduotys

1 savaitėHello song.

Mankšta.

Bye bye song.

Reikiamu metu atliks veiksmus wave, stretch, skip, jump. Prisimins stand up, sit down.Head, shoulders, knees and toes dainelė ir mankšta.
2 savaitėHello song.

Christmas time.

What do you want for Christmas?

Bye bye song.

Mokysis Kalėdų dainos pritaikydami jai judesius

Išmoks naujų žodžių.

Merry Christmas palinkėjimas draugams.

 

Kalėdinis žaidimas.

 

3 savaitėHello song.

Happy New Year!

Bye bye song.

 

Mokysis Naujųjų metų dainos ir šokio

Išmoks naujų žodžių.

Happy New Year‘s eve palinkėjimas draugams.

 

Naujametinis šokis.

 

4 savaitėHello song.

Movie time.

Bye bye song.

Išmokto žodyno kartojimas: What‘s the weather like? Do you like? Sit down, stand up…. walk, run…Kalėdinis filmas. Mėgins trumpai papasakoti apie ką buvo filmas.

„Žiogelių“ grupės 2022-2023 m.m. gruodžio mėnesio robotikos veiklos planas

Mėnesio tema: LAISVALAIKIS

 

Savaitės temosKonstrukcija

Edukacija

Žuvis. Kas po vandeniu didžiausias?MeškerėGyvybė po vandeniu. Banginiai.

 

Sportas. Ką galima nuveikti su kamuoliu?Futbolininko kojaRūpinimasis sveikata. Sportas
Atostogos. Ką žmonės veikia per atostogas?FotoaparatasGyvybė ant žemės. Komodo varanas.

 

Kontaktai