Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko vaikai nuo 5-erių iki 6-erių metų, iš kurių šiais metais (2016-2017) buvo 12 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

Kadangi mokykloje vaikų laukia nauja aplinka ir nauji draugai, priešmokyklinukai dalyvavo ir tarptautinėje „Zipio“ programoje, kurios metu mokėsi rūpintis savo emocine sveikata, spręsti konfliktines situacijas, ieškoti geriausio sprendimo kiekvienoje situacijoje.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

Vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje11.00-12.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40Veikla lauke
12.40-13.10Pietūs
13.10-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Anglų k. I pogrupis16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje
17.00-18.00Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.30Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.40-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.40-13.10Pietūs
13.10-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje11.00-12.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40Veikla lauke
12.40-13.10Pietūs
13.10-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.30Gudručio užduotėlės9.30-10.30Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
11.00-12.30Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.40-13.10Pietūs
13.10-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje16.10-16.45Anglų k. II pogrupis
17.00-18.00Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, etikos, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.30Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.30-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

11.50-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.40-13.10Pietūs
13.10-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

2018-2019 m.m. „Žiogelių“ grupės birželio mėn. ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 – 2sav. Vasarėlė jau džiugina mus!!!Aptars naują metų laiką- vasarą.

Mokysis eilės tvarka įvardinti vasaros mėnesius, pasakos, kas būdinga kiekvienam iš jų.

Prisimins saugų elgesį prie vandens telkinių, miške, kaime ir mieste.

Pasakos, kur planuoja atostogauti ir keliauti šią vasarą. Fantazuos, kur norėtų nuvykti.

Prižiūrės darželio teritorijoje esantį daržą: laistys, ravės, stebės augančias daržoves, jas ragaus.

Darys darbelius iš įvairių priemonių, lauke pieš su kreidelėmis, žais su smėliu ir vandeniu, pūs muilo burbulus.

Vyks į Vingio parką  pasivaikščioti, pasigrožėti gamta, pasidžiaugti žaidimų aikštele.

Tyrinės augalus, vabzdžius, sužinos, kuo augalai naudingi, kokių reikėtų vengti, kokių vabzdžių reiktų saugotis. Prisimins, ką reikia daryti įgėlus vabzdžiui?

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.
3 sav. Joninės. Rasos šventėSužinos, kokia yra Joninių šventė, kodėl dar vadinama Rasos švente. Kaip žmonės ją švenčia dabar, o kaip ją šventė anksčiau. Pasimokys pinti vainikus iš žolių. Nupins didelį vainiką ir papuoš darželio vartelius.

Sužinos, kad Joninių naktis trumpiausia, o diena ilgiausia, o po to dienos pradeda trumpėti.

Pamins darželyje Joninių šventę.

Aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, estetinis suvokimas, tyrinėjimas, meninė raiška, santykiai su bendraamžiais.

Paminės Joninių šventę darželyje

2018 – 2019 m.m. priešmokyklinės grupės ugdymo(si) veiklos planas

Vasaros atostogos.

“Žiogelių” grupės 2017-2018 m.m. muzikos veiklos planas

Vasaros atostogos.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės anglų kalbos I pogrupio veiklos planas

Vasaros atostogos.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės robotikos veiklos planas

Vasaros atostogos.

Kontaktai