Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko 5-6 metų, 6-7  metų vaikai, iš kurių šiais mokslo metais (2021-2022) yra 11 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

„Žiogelių“ grupės 5-7 m. vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Gudručio užduotėlės9.30-10.05Anglų k.
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Anglų k.10.20-11.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.20-12.20Sportinis ėjimas
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, emocinio intelekto ugdymo, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.45-11.45Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.00-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

12.00-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. spalio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 sav.  Namų ūkis. Gyvūnai žmogaus gyvenimeVardins žinomus naminius gyvūnus, sužinos naujų gyvūnų pavadinimus, aptars plakatą ,Naminiai gyvūnai”.

Nusakys naminių ir laukinių gyvūnų panašumus ir skirtumus, naudosis knygutėmis, kortelėmis, enciklopedijomis.

Sužinos, kuo naudingi žmogui gyvūnai, kokius produktus iš jų gamina žmonės ( pvz. iš pieno sūrį, varškę, jogurtą…).

Mokinsis apibūdinti naminį gyvūną, įvardins kuo daugiau jo požymių.

Klausysis tekstų, pasakų apie naminius gyvūnus, iliustruos.

Darys darbelius atliepiančius temą.

Paminės pasaulinę gyvūnijos dieną (spalio 4d.).

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, estetinis suvokimas
2-3 sav. Migruojantys paukščiai. Lietuvoje gyvenantys paukščiaiPrisimins Lietuvoje gyvenančius paukščius. Mokysis atpažinti juos, įvardinti jų požymius, naudosis plakatais, kortelėmis apie paukščius.

Sužinos, kodėl paukščiai išskrenda.

Aiškinsis, kaip išgyvena likę paukščiai (zylės, varnos, žvirbliai…).

Mokinsis paukščių pamėgdžiojimų.

Žiūrės trumpus filmukus, video siužetus apie paukščius.

Atliks įvairius darbelius panaudodami plunksnas.

Žais judriuosius žaidimus „Vanagas ir karveliai“ , ,,Šarka‘‘, „Garniai“.

Tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, kiekio supratimas, forma, erdvė, matavimai, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis
4 sav. Vėlinės. Kodėl žiba tiek žvakelių?Vaikai pamąstys, kas tai yra Vėlinės, kodėl žmonės laikosi rimties per Vėlines.
Kalbėsis apie jausmus, emocijas įvairiose situacijose.Aptars tinkamo elgesio normas kapinėse, bažnyčioje.

Vyks į Vingio parko karių kapines uždegti žvakelių.

Kurs žvakutes iš siūlų ir atliks įvairius darbelius su vašku.

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, estetinis suvokimas.

Išvyka į naminių gyvūnų ūkį

Svečiuose ornitologas;

Vyks į karių kapines uždegti žvakučių;

2021-2022 m.m. priešmokyklinės grupės spalio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalbaSusipažins su raidėmis ir garsais:

Oo, Nn, Kk, Ėė.

Mokysis žodžiuose atrasti šias raides, aiškiai tarti šiuos garsus.

Kurs pasakojimus pagal paveikslėlius iš dviejų, trijų dalių.

Mokysis patarlių, mįslių apie vaisius ir daržoves. Surengs

komandinį žaidimą ,,Įmink mano mįslę‘‘.

Atliks rankos lavinimo pratimus užduočių knygelėje: raidžių rašymas, apvedžiojimas, raidžių elementų rašymas.

Mokysis sąsiuvinyje rašyti horizontalias ir vertikalias linijas, kilpeles ir pan.

MatematikaSusipažins su skaičiumi ir skaitmeniu 3.

Atliks skaičiavimo pratimus su skaičiais 1, 2, 3. Mokysis

rašyti šiuos skaitmenis pirmos klasės sąsiuvinyje.

Žais mokomuosius žaidimus ir mokysis suskaičiuoti žaisliukus, pieštukus, pagaliukus, susieti skaičių su daiktų kiekiu.

Susipažins su geometrinėmis figūromis apskritimu ir skrituliu.

Įtvirtins sąvokas kairė ir dešinė.

Pasaulio pažinimas,,Namų ūkis. Gyvūnai žmogaus gyvenime“: plakate atpažins naminius gyvūnus, pasakos, kuo jie naudingi žmogui, sužinos, kokius produktus gaminame iš pieno, kiaušinių, mėsos; atliks pratybų lapus.

,,Migruojantys paukščiai. Lietuvoje gyvenantys paukščiai“: plakate atpažins paukščius, gilins žinias, sužinos, kokie  paukščiai išskrenda; spręs kryžiažodį ,,Paukščiai“.

,,Vėlinės. Kodėl žiba tiek žvakelių?“: vyks į Vingio karių kapines uždegti žvakelių.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. spalio mėnesio muzikos veiklos planas

Namų ūkis. Gyvūnai žmogaus gyvenime. Vėlinės

Šį mėnesį  dainuosime daineles ir klausysimės muzikos apie mūsų aplinkoje gyvenančius gyvūnėlius. Ieškosime vilko ir lapės, kiškio ir voveraitės  lietuvių liaudies dainose.

Atversime muzikos lobyną, klausysime charakteringų klasikinės muzikos pavyzdžių, atspindinčių nuotaikingą gamtos pasaulį.

Minėsime Vėlinių tradicijas, dainuosime tradicinę vėlinių giesmelę „Žiba žiburėlis“.

Pažintis su penkline ir jos gyventojais. Natos sol, mi ir la. Tikslus garso intonavimas  ir rankų  ženklai.

 

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m.  spalio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

TemaPasiekimaiUžduotys
1 savaitėHello song ir mankšta su kartojimo komandomis.

Gyvūnai ir būdvardžiai.

Bye bye song.

Pakartos gyvūnų ir spalvų pavadinimus.

Išmoks apibūdinti gyvūną: big/ little, dangerous, friendly, etc. Išmoks paaiškinti, kuo skiriasi animal nuo pet.

Turės įvardinti gyvūną, rodomą kortelėje ir jį apibūdinti.
2 savaitėHello song ir mankšta su judesiais, spalvomis ir skaičiais.

Šeima.

Bye bye song.

Pasikartos mankštoje naudojamą judesių, spalvų ir skaičių žodyną.

Išmoks naujus žodžius (mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa, uncle, aunt cousin).

„Baby shark“ dainelė ir šokis.
3 savaitėHello song ir mankšta.

Žodžių kartojimas ir išmoktų dainelių kartojimas.

Up and down.Sit down song.

Bye-bye song.

Įtvirtins išmoktus žodžius.

Mokysis naujos dainos „Sit down“.

Kartosis judėjimo veiksmažodžius: run, walk, jump.

„Up and down“ žaidimas.

„Sit down and stand up“ žaidimas.

4 savaitėHello song.

Halloween.

Bye-bye song.

Sužinos daugiau apie šventę.Klausysis dainelių apie šventę ir jas dainuos.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. spalio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

TemaPasiekimaiUžduotys
1 savaitėHello song.

Gyvūnai ir būdvardžiai.

Bye bye song.

Pakartos gyvūnų ir spalvų pavadinimus.

Išmoks apibūdinti gyvūną: big/ little, dangerous, friendly, etc. Išmoks paaiškinti, kuo skiriasi animal nuo pet.

Turės įvardinti gyvūną, rodomą kortelėje ir jį apibūdinti.
2 savaitėHello song.

Šeima.

Bye-bye dainelė.

Išmoks naujus žodžius (mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa, uncle, aunt, counsin).

Mokės apibūdinti šeimos narius vartojant būdvardžius pvz.: young/old.

„Baby shark“ dainelė.

Turės papasakoti apie savo šeimą: „I have a …..“

3 savaitėHello song.

Up and down.

Sit down song.

Bye-bye song.

Įtvirtins išmoktus žodžius.

Mokysis naujos dainos „Sit down“.

Kartos judėjimo veiksmažodžius: run, walk, jump.

„Up and down“ žaidimas.

„Sit down and stand up“ žaidimas.

4 savaitėHello song.

Halloween.

Bye-bye song.

Sužinos daugiau apie šventę.

 

Klausys dainelių apie šventę ir jas dainuos.

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. spalio mėnesio robotikos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

Mėnesio tema: Aš ir mano aplinka

Savaitės temosKonstrukcijaMatematika
 

·        Per balas. Kaip atsiranda balos?

 

·        Gatvė. Ar žinai kaip elgtis gatvėje?

 

·        Miško takeliu. Ką sutinkame miške?

 

·        Senelio kieme. Kokius gyvūnus galime sutikti kaime?

 

Meteorologinė stotelė

 

Robotas policininkas

 

Vilkas

 

Arklys su vežimu

 

Mandagumo žodžiai

 

Elgesio grupėje taisyklės

 

Skaitmuo 5, 6, 7.

 

Skaičiuojame iki 20, atliekame sudėties atimties veiksmus iki 10

 

Dydis, forma, spalva.

 

Raidės A, K, Y, Z, Ž.

 

„Žiogelių“ grupės 2021-2022 m.m. spalio mėnesio robotikos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

Mėnesio tema: RUDENS VĖJAS

Savaitės temaKonstrukcijaPamoka
Už lango lyja. Kaip nuspėti orus?

 

 

 

Ruduo miške. Ką galima rasti miške rudenį?

 

 

 

Derlius. Ką galime užsiauginti patys?

 

 

 

 

Maistas. Ką valgome?

Konstruojamas vėjo malūnas, kurio sparnai sukasi.

 

 

Riešutų gliaudytojas, kuris padės sužeistai voverytei išlukštenti riešutus.

 

 

 

Karutis, padėsiantis atvežti surinktą derlių į namus.

 

 

 

Prekių skeneris, padėsiantis nuskanuoti prekes.

Vaikai aptaria alternatyvius energijos šaltinius, susipažįsta su orų prognozių numatymo būdais, sudėtis iki 9.

 

Vaikai susipažįsta su miško augalais ir gyvūnais, mokomasi sudėtis iki 9, palyginimas kas daugiau ir mažiau.

 

 

Vaikai supranta pagalbos kitam svarbą, mokosi skirti vaiskrūmius nuo vaismedžių, atpažinti daržoves.

 

 

Kalbama apie maisto produktus ir jų gaminimo būdus, aptariami prekybos centrų ir turgų skirtumai, matematika iki 10.

 

Kontaktai