Darželio grupė „Žiogeliai“

„Žiogelių“ grupę lanko 5-6 metų, 6-7  metų vaikai, iš kurių šiais mokslo metais (2019-2020) yra 8 priešmokyklinukai. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

„Žiogelių“ grupės 5-7 m. vaiko dienos ritmas

5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.00Gudručio užduotėlės9.30-10.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.00Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.10-16.45Šokių pamoka
17.00-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-9.30Ryto ratas
9.30-10.05Gudručio užduotėlės9.30-10.05Anglų k.
Laikas užkandėlei
10.20-10.55Anglų k.10.20-11.00Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.20-12.20Sportinis ėjimas
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas, veikla atliepianti dienos temą
Laikas užkandėlei
10.30-11.50Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje10.30-11.10Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

11.25-12.00Veikla lauke
12.10-12.45Muzika
12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲPRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25Mankšta
8.30-9.00Pusryčiai
9.15-10.15Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, emocinio intelekto ugdymo, maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.45-11.45Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.00-12.30Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 

12.00-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.50-13.20Pietūs
13.30-15.10Poilsio laikas
15.40-16.10Vakarienė
16.30-18.00Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

TemaVeiklaUgdomi gebėjimai
1 – 2 sav. Vasarėlė jau džiugina

mus !!!

Aptars naują metų laiką- vasarą.

Mokysis eilės tvarka įvardinti vasaros mėnesius, pasakos, kas būdinga kiekvienam iš jų.

Prisimins saugų elgesį prie vandens telkinių, miške, kaime ir mieste.

Pasakos, kur planuoja atostogauti ir keliauti šią vasarą. Fantazuos, kur norėtų nuvykti.

Prižiūrės darželio teritorijoje esantį daržą: laistys, ravės, stebės augančias daržoves, jas ragaus.

Darys darbelius iš įvairių priemonių, lauke pieš su kreidelėmis, žais su smėliu ir vandeniu, pūs muilo burbulus.

Vyks į Vingio parką  pasivaikščioti, pasigrožėti gamta, pasidžiaugti žaidimų aikštele.

Tyrinės augalus, vabzdžius, sužinos, kuo augalai naudingi, kokių reikėtų vengti, kokių vabzdžių reiktų saugotis. Prisimins, ką reikia daryti įgėlus vabzdžiui?

Paminės vaikų gynimo dieną (birželio 1d.).

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.
3-4 sav. Joninės. Rasos šventėSužinos, kokia yra Joninių šventės prasmė, kodėl dar vadinama Rasos švente. Kaip žmonės ją švenčia dabar, o kaip ją šventė anksčiau. Pasimokys pinti vainikus iš žolių. Nupins didelį vainiką ir papuoš darželio vartelius.

Sužinos, kad Joninių naktis trumpiausia, o diena ilgiausia, o po to dienos pradeda trumpėti.

Paminės darželyje Joninių šventę.

Aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, estetinis suvokimas, tyrinėjimas, meninė raiška, santykiai su bendraamžiais.

Paminės Joninių šventę darželyje

Planuojama išvyka į valstybinį Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų

2020-2021 m.m. priešmokyklinės grupės mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Vasaros atostogos

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio muzikos veiklos planas

Kartojimas.

Prisimename išmoktus kūrinėlius.

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m.  birželio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

„Žiogelių“ grupės 2020-2021 m.m. birželio mėnesio anglų kalbos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

„Žiogelių“ grupės 2019-2020 m.m. birželio mėnesio robotikos veiklos planas

2 ugdymo(si) metai

„Žiogelių“ grupės 2019-2020 m.m. birželio mėnesio robotikos veiklos planas

3 ugdymo(si) metai

Kontaktai