Žiogelių grupė

„Žiogelių“ grupę lanko vaikai nuo 5-erių iki 6-erių metų, iš kurių šiais metais (2016-2017) buvo 12 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

Kadangi mokykloje vaikų laukia nauja aplinka ir nauji draugai, priešmokyklinukai dalyvavo ir tarptautinėje „Zipio“ programoje, kurios metu mokėsi rūpintis savo emocine sveikata, spręsti konfliktines situacijas, ieškoti geriausio sprendimo kiekvienoje situacijoje.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

Vaiko dienos ritmas

5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00 Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 11.00-12.00 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40 Veikla lauke
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.10-16.45 Anglų k. I pogrupis 16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje
17.00-18.00 Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.00 Gudručio užduotėlės 9.30-10.30 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 10.40-11.00 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40 Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.10-16.45 Šokių pamoka
17.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00 Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 11.00-12.00 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40 Veikla lauke
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje 16.10-16.45 Anglų k. II pogrupis
17.00-18.00 Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.30 Gudručio užduotėlės 9.30-10.30 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
11.00-12.30 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.30-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.15 Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, etikos, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.30 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.30-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje  

11.50-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.30-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

2018-2019 m.m. „Žiogelių“ grupės gruodžio mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1 sav. Sveika, balta žiemuže. Adventas Aptars žiemos požymius, išmoks žiemos mėnesio pavadinimus.

Atliks eksperimentus su sniegu (tirpdys  sniegą, šaldys ir garins vandenį).

Susipažins su Advento kalendoriumi. Prisimins Advento tradicijas. Grupėje pasidarys Advento kalendorių ir kasdien atvers po langelį su įvairiomis užduotimis.

Pasidarys gerų darbelių eglutę.

Grupėje pasipuoš eglutę, išsikirps snaiges ir t.t.

Aplinkos pažinimas, kiekio supratimas, forma, erdvė, tyrinėjimas, sakytinė ir rašytinė kalba, meninė raiška, mokėjimas mokytis, santykiai su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais.
2 sav. Vaistažolės. Kaip gydytis?

Arbatos diena

Vaikai susipažins su vaistažolėmis. Sužinos jų pavadinimus (čiobrelis, ramunėlės, kmynai, liepžiedžiai…), uostys ir tyrinės jas.

Sužinos, kaip jomis gydytis (čiobrelis – nuo kosulio, kmynai nuo pilvuko skausmo, liepžiedžiai – karščiuojant ir t.t.)

Grupėje ragaus vaistažolių arbatas, bandys atspėti, kokios tai vaistažolės.

Atliks iš džiovintų vaistažolių darbelius, kur paveikslus.

Paminės tarptautinę arbatos dieną (gruodžio 15d.).

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.
3 – 4 sav. Susitikimas su Kalėdų Seneliu Ruošis kalėdiniam vaidinimui: mokysis dainelių, eilėraščių, vaidinimų, šokių, raiškaus deklamavimo.

Pasidarys įvairius darbelius žiemos tematika.

Susitiks su Kalėdų Seneliu, kartu šoks ir vaidins, džiaugsis kalėdinėmis dovanėlėmis, vaišėmis.

Prisimins Kūčių vakaro tradicijas, papročius, aptars juos, pasakos savo šeimoje puoselėjamas tradicijas.

Vyks prie Katedros pasigrožėti eglute ir prakartėle.

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.

Išvyka į Radvilų muziejų.

Kalėdų šventė  ir susitikimas su Kalėdų Seneliu.

Planuojama išvyka prie Katedros eglutės.

2018 – 2019 m.m. priešmokyklinės grupės gruodžio ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalba Susipažins su garsais ir raidėmis: Uu, Ūū ,Ųų, PP.

Mokysis dvibalsių uo, au. Žodžių su šiais dvibalsiais

tarimas, dvibalsių apvedžiojimas žodžiuose.

Klausysis eilėraščių apie žiemą. Mokysis vieną mintinai, raiškiai deklamuos grupės draugams.

Klausysis kalėdinių pasakų, mokysis aptarti, įvardinti

veikėjus, papasakoti, kas patiko, kaip atrodė ir pan.

Mokysis pagal paveikslėlį sudėti žodį iš jau žinomų raidžių.

Rašys išmoktas didžiąsias raides pieštuku.

Matematika Susipažins su skaičiumi  ir skaitmeniu 6.

Atliks skaičiavimui  iki 6 įtvirtinti skirtas įvairias užduotis pratybų knygelėje.

Susipažins su ženklais +, -, =. Atliks skaičiavimo užduotis, naudojant sudėties ir atimties ženklus.

Mokysis skaičių sekų: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Mokysis užduočių netinkamo skaičiaus išskyrimui įtvirtinti.

Pasaulio pažinimas ,, Sveika, balta žiemuže. Adventas ‘‘: prisimins žiemos šventes, pasakos Kūčių, Kalėdų papročius; kurs ornamentus, įvairius raštus ant medžiaginių maišelių, raidėmis ir skaičiais dekoruos popierines pirštines, kojines.

„Vaistažolės. Kaip gydytis? Arbatos diena“: iš skiemenų bandys sudėti vaistažolių pavadinimus, prisimins, kuo jos naudingos; pieš ramunėlėms lapelius pagal atitinkamą skaičių (5- 5 lapeliai…).

,,Susitikimas su Kalėdų seneliu“: mokysis dainelių, eilėraščių Kalėdų šventei, darys girliandas, karpys snaiges ir pan.; dalyvaus Kalėdų šventėje.

“Žiogelių” grupės 2017-2018 m.m. gruodžio mėn. muzikos veiklos planas

Sveika, balta žiemuže.  Adventas.  Kalėdos.

Muzikos pamokėlių metu ruošimės Kalėdų šventei. Dainuosime daineles ir šoksime šokius  iš muzikinės pasakos „Dangus griūva“ . Būtinai sutiksime Kalėdų Senelį ir dovanosime linksmas daineles.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės anglų kalbos I pogrupio gruodžio mėn. veiklos planas

Tema Pasiekimai Užduotys
1 savaitė Hello song.

Look at Cookie! Storytime.

Bye bye song.

Klausysis Cookie‘o istorijų.

Reikiamu metu atliks veiksmus: „wave, stretch, skip, jump“.

Yes/No kortelių žaidimas.

„Sleeping spider“ žaidimas.

2 savaitė Hello song.

I‘ve got a….

Bye-bye song.

Išmoks naujų žodžių ( ball, dolly, plane).

Mokysis pasakyti „I‘ve got a…“

Žaislų žaidimas.

Muzikinių kortelių žaidimas.

3 savaitė Hello song.

Christmas time.

Father Christmas.

What do you want for Christmas?

Revision of previous lessons.

Mokysis Kalėdų dainos su judesėliais.

Išmoks naujų žodžių.

Merry Christmas palinkėjimas draugams.

Kalėdinis žaidimas.

Užduotėlės atlikimas.

Žaisliukų istorija.

Žodžių spėjimo viktorina.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės robotikos gruodžio mėn. veiklos planas

Mėnesio tema: Gyvasis pasaulis

Savaitės tema Konstrukcija Matematika Ugdomos kompetencijos
Vasara. Kokios vasaros spalvos?

Ūkis. Kas padeda nudirbti sunkius darbus?

Miške. Kas saugo ir prižiūri mišką?

Zoologijos sodas. Ką sutiksiu zoologijos parke?

Besisukanti gėlė, kurią vaikai nupieš
Traktorius su vežimu
Genys, kalantis medį
Liūtas Wedo
Palyginimai iki 10 neskaičiuojant.

Skaičiuojame iki 10, atliekame sudėties, atimties veiksmus iki 5.

Spalvų, daiktų  dydžių, daiktų pasukimo sekos.

Dydis forma spalva.

Raidės R, S, K.

Socialinė kompetencija

Santykis su savimi

Santykiai su bendraamžiais

Santykiai su suaugusiais

Santykis su aplinka

Sveikatos saugojimo kompetencija

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata

Socialinė sveikata

Veikla ir poilsis

Asmens ir aplinkos švara

Pažinimo kompetencija

Domėjimasis, smalsumas

Tyrinėjimas, informacijos rinkimas

Informacijos apdorojimas: jutimas, mąstymas, vaizduotė

Refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas

Komunikavimo kompetencija

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys

Vaidyba

Matematika

Skaičiai, skaičiavimai

Geometrija

Statistika

Reiškiniai, nelygybės, lygybės

Mechanika

Pagrindinės energijos perdavimo formos

Problemos/Sprendimo ieškojimas

Konstrukcijos tobulinimas

Kontaktai