Žiogelių grupė

„Žiogelių“ grupę lanko vaikai nuo 5-erių iki 6-erių metų, iš kurių šiais metais (2016-2017) buvo 12 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

Kadangi mokykloje vaikų laukia nauja aplinka ir nauji draugai, priešmokyklinukai dalyvavo ir tarptautinėje „Zipio“ programoje, kurios metu mokėsi rūpintis savo emocine sveikata, spręsti konfliktines situacijas, ieškoti geriausio sprendimo kiekvienoje situacijoje.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

Vaiko dienos ritmas

5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00 Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 11.00-12.00 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40 Veikla lauke
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.10-16.45 Anglų k. I pogrupis 16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje
17.00-18.00 Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.00 Gudručio užduotėlės 9.30-10.30 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 10.40-11.00 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40 Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.10-16.45 Šokių pamoka
17.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00 Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 11.00-12.00 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40 Veikla lauke
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.30-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.30 Gudručio užduotėlės 9.30-10.30 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
11.00-12.30 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje 16.10-16.45 Anglų k. II pogrupis
17.00-18.00 Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.15 Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, etikos, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.30 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.30-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje  

11.50-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.30-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

2018-2019 m.m. „Žiogelių“ grupės balandžio mėn. ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1-2sav.  Sveikata – brangiausias turtas. Pasaulinė sveikatos diena Prisimins sveiko maisto piramidę, aptars produktus, kuriuos sveika valgyti, o kurių reiktų vengti. Sužinos vitaminų naudą augančiam organizmui. Pasakos, ką mėgsta valgyti pusryčiams, pietums, vakarienei. Sužinos, kodėl reikia plauti vaisius ir daržoves.
Tyrinės žmogaus vidaus organų muliažą, įsidėmės maisto ,,kelią“ po organizmą.
Mokysis įvardinti kūno dalis. Prisimins dantukų priežiūrą, taisyklingą jų valymą, pieninių ir nuolatinių dantukų svarbą.
Sužinos, kodėl svarbu laikytis švaros ir higienos, plauti rankas prieš valgį, po lauko, tualeto, sužinos, kodėl reikia daryti mankštą, sportuoti, būti lauke.Darbeliuose atsispindės sveikatos akcentai( kurs sveikų produktų lėkštę, dantukų plakatą ir t.t.).Paminės Pasaulinę sveikatos dieną (balandžio 7d.).
Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas.
3 – 4sav. Artėjant šv. Velykoms. Ridenu ridenu margutį Prisimins artėjančių šv.Velykų papročius ir tradicijas. Sužinos, ką simbolizuoja kiaušinis.

Susipažins ir prisimins margučių marginimo būdus (vašku, dažais, svogūnų lukštais ir kt.). Pasimokys dažyti kiaušinius vašku, patys kurs raštus.

Remdamiesi tautosakos motyvų raštais kurs verbas, dekoruos margučius.

Surengs grupėje margučių parodėlę, pasakos, kaip juos margino, kaip pažymėjo pavasario šventę – šv. Velykas. Ridens margučius grupėje.

Klausysis trumpų tekstinių kūrinių apie šv. Velykas. Smulkioji tautosaka Velykų tema.

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas,  estetinis suvokimas, tyrinėjimas.

Svečiuose pasakų vaikams autorė, pažinties su neregio pasauliu edukatorė.

Svečiuose dantų higienos specialistė.

Velykinių margučių parodėlė

2018 – 2019 m.m. priešmokyklinės grupės balandžio mėn. ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalba Susipažins su raidėmis ir garsais Žž, Zz, Šš, Vv.

Mokysis parašyti žodžius su išmoktomis didžiosiomis raidėmis (ŽEMĖ, ŽODIS, ZUIKIS, ZYLĖ, VINIS…).

Mokysis sudėti pasakytus  dviskiemenius žodžius. Aiškiai tars išmoktus garsus.

Atliks užduotis: praleistų raidžių žodžiuose įrašymas, žodžių galūnių rašymas.

Mokysis perskaityti trumpus tekstus  ,,ABC” elementoriuje, ištraukas iš pasakų.

Klausysis eilėraščių  apie pavasarį. Vieną pasirinktą eilėraštį mokysis atmintinai.

Matematika Susipažins su skaičiumi ir skaitmeniu 9.

Atliks sudėties ir atimties veiksmus iki 9 ir peržengiant dešimtį.

Mokysis palyginimo užduočių su skaičiais iki 9. Ženklų >, <, = įtvirtinimas.

Susipažins su nuliu. Nulio rašymas.

Aptars naujas sąvokas ilgis ir plotis.

Pasimokys  braižyti stačiakampius pagal langelius.

Įtvirtins skaičių sekas didėjančia ir mažėjančia tvarka (1,2,3,4,5,6,7,8,9  ir  9,8,7,6,5,4,3,2,1).

Pasaulio pažinimas ,,Sveikata – brangiausias turtas. Pasaulinė sveikatos diena“: prisimins sveiko maisto piramidę, aptars, kuo naudingi maisto produktai, kokiuose produktuose yra vitaminų A, B, C, D, E. Kurs savo mėgiamų produktų lėkštę, žais žaidimą ,,Valgoma -nevalgoma“, sužinos, kodėl reikia sportuoti, būti gryname ore, daryti mankštą, laikytis higienos.

,,Artėjant šv. Velykoms. Ridenu ridenu margutį“: pasakos  šv. Velykų papročius ir tradicijas, kurs margučiams raštus, skaičiuos margučius ir užklijuos atitinkamą skaičių, iš spalvoto popieriaus pagal trafareto detales pasigamins velykinį kiškutį bei iš dažytos druskos kurs bendrą pavasario paveikslą.

“Žiogelių” grupės 2017-2018 m.m. balandžio mėn. muzikos veiklos planas

Sveikata- brangiausias turtas. Artėjant šv. Velykoms „Ridenu margutį“.

Šį mėnesį pradėsime Velykų žaidimais ir dainelėmis „Velykų rytas“, „Velykų varpeliai“.

Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų saviraiškos skatinimui. Muzikos pamokėlių metu vaikai turės galimybę individualiai improvizacijai, bendram kūrybiniam procesui.

Drauge mėginsime kurti savo dainas, improvizuoti judesio bei kitų muzikinių išraiškų pagalba (muzikos klausymas).

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės anglų kalbos I pogrupio balandžio mėn. veiklos planas

Tema Pasiekimai Užduotys
1 savaitė Hello song.

Body

Bye bye song.

Prisimins kūno dalių pavadinimus.

Klausydamiesi dainos mokysis atpažinti veiksmus: shake, wave, pat, stamp.

Žaidimai: „Cookie says“ ir „Yes/ No“.
2 savaitė Hello song.

Easter

Bye-bye song.

Mokysis dainos „Easter“ žodžius bei atliks atitinkamus veiksmus. Vaidins pagal dainos žodžius.

Žaidimas „Find the egg“.

3 savaitė Hello song.

At the doctor‘s

Bye-bye song.

Mokysis frazes: „What‘s the matter?“ ir „My (head) hurts“.

Pakartos kūno dalių pavadinimus.

Klausysis Cookie‘o istorijos.

Žaidimas „Shake your head“.
4 savaitė Hello song.

Clothes

Bye-bye song.

Mokysis drabužių pavadinimus (T-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat).

Mokysis dainos „Clothes“ žodžius.

Spėliojimo žaidimas „What is red?“
5 savaitė Hello song.

Storytime

Bye-bye song.

Klausysis Cookie‘o istorijos, atpažins drabužių pavadinimus.

Mokysis frazę „Put on“.

Žaidimas „Put on your hat“.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės balandžio mėn. robotikos veiklos planas

Mėnesio tema: Mėnesio tema: Parduotuvė

Savaitės tema Konstrukcija Matematika Ugdomos kompetencijos
Maistas. Kaip sveikai maitintis.

 

Drabužiai. Kada ir kaip tinkamai apsirengti?

 

Kasa. Kas ir kiek sveria.

 

Knygos. Kodėl smagu skaityti?
Roboto ranka – pagalbininkė virtuvėje
Besisukanti pakaba
 

Kasa

Iliustratorius
Kalbamės apie parduotuves ir protingą apsipirkimą.

 

Skaičiuojame iki 20, lyginame, sudedame ir atimame skaičius iki 20.

 

Spalvų, daiktų dydžių, daiktų pasukimo sekos, pažintis su nosinėmis raidėmis.

 

Dydis, forma, spalva.

 

Raidės Z, Ž, Y, F.

Socialinė kompetencija

Santykis su savimi

Santykiai su bendraamžiais

Santykiai su suaugusiais

Santykis su aplinka

Sveikatos saugojimo kompetencija

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata

Socialinė sveikata

Veikla ir poilsis

Asmens ir aplinkos švara

Pažinimo kompetencija

Domėjimasis, smalsumas

Tyrinėjimas, informacijos rinkimas

Informacijos apdorojimas: jutimas, mąstymas, vaizduotė

Refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas

Komunikavimo kompetencija

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys

Vaidyba

Matematika

Skaičiai, skaičiavimai

Geometrija

Statistika

Reiškiniai, nelygybės, lygybės

Mechanika

Pagrindinės energijos perdavimo formos

Problemos/Sprendimo ieškojimas

Konstrukcijos tobulinimas

Kontaktai