Žiogelių grupė

„Žiogelių“ grupę lanko vaikai nuo 5-erių iki 6-erių metų, iš kurių šiais metais (2016-2017) buvo 12 priešmokyklinukų. Būdami per žingsnį (ar porą) nuo mokyklos ir visiškai naujo gyvenimo etapo, „Žiogeliai“ išsiskiria savarankiškumu, troškimu keliauti bei smalsumu.

Turėdami daug įvairių kūrybinių darbelių, priešmokyklinės veiklos ir padedami mūsų šokių mokytojos sujungiame meninį bei fizinį aktyvumą, ugdydami judesio ritmiką ir saviraišką. Žinodami, kad akiračio plėtimas yra ypač svarbus kultūriniam ir socialiniam vaiko ugdymui, organizuojame dažnas ekskursijas, kuriose „Žiogeliai“ semiasi patirties bei žinių apie aplink zujančius žmones ir pasaulį.

Kadangi mokykloje vaikų laukia nauja aplinka ir nauji draugai, priešmokyklinukai dalyvavo ir tarptautinėje „Zipio“ programoje, kurios metu mokėsi rūpintis savo emocine sveikata, spręsti konfliktines situacijas, ieškoti geriausio sprendimo kiekvienoje situacijoje.

„Žiogelių“ grupėje augantys vaikai išmoks socializuotis ir geriau bendrauti su bendraamžiais, jie bus pripratinti prie mokyklinės aplinkos, todėl atėję į mokyklą jie nepatirs šoko.

Vaiko dienos ritmas

5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00 Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 11.00-12.00 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40 Veikla lauke
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.10-16.45 Anglų k. I pogrupis 16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje
17.00-18.00 Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.00 Gudručio užduotėlės 9.30-10.30 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
10.20-10.50 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 10.40-11.00 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje
11.10-12.40 Robotikos Akademijos užsiėmimas pogrupiais
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.10-16.45 Šokių pamoka
17.00-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.05 Muzika
Laikas užkandėlei
10.15-11.00 Veikla atliepianti dienos temą
11.20-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje 11.00-12.00 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.10-12.40 Veikla lauke
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.20- 18.00

 

Žaidimai lauke ar grupėje 16.10-16.45 Anglų k. II pogrupis
17.00-18.00 Žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-9.30 Ryto ratas
9.30-10.30 Gudručio užduotėlės 9.30-10.30 Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

Laikas užkandėlei
11.00-12.30 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.30-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje
5-6 METŲ PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ
7.30 Vaikų sutikimas, laisvi žaidimai
8.15-8.25 Mankšta
8.30-9.00 Pusryčiai
9.15-10.15 Ryto ratas

Eksperimentų ar tyrinėjimų, etikos, kepinių ar maisto gaminimo, žygio bei edukacinių išvykų diena

Laikas užkandėlei
10.30-11.30 Sportinis ėjimas ir rungtys gamtoje
11.30-12.30 Veikla lauke, esant blogam orui, žaidimai grupėje  

11.50-12.40

 

Priešmokyklinės grupės

užsiėmimai

12.40-13.10 Pietūs
13.10-15.10 Poilsio laikas
15.40-16.10 Vakarienė
16.30-18.00 Vakaro ratas, laisvai pasirenkami žaidimai lauke ar grupėje

2018-2019 m.m. „Žiogelių“ grupės vasario mėnesio ugdymo(si) veiklos planas

Tema Veikla Ugdomi gebėjimai
1 – 2sav.

Kuo man ypatinga Lietuva? Vasario 16 – osios šventė

Dalinsis turimomis žiniomis apie Lietuvą (sostinė, ilgiausia upė, didžiausi Lietuvos miestai, ežerai ir pan.), heraldiką (herbas, himnas, vėliava).

Susipažins su Lietuvos svarbiausiais istorijos faktais (kaip kito Lietuvos teritorija valdant kunigaikščiams). Sužinos, kas buvo Lietuvos karalius, kokie kunigaikščiai prisidėjo prie Lietuvos kūrimo.

Klausysis legendos apie Vilniaus įkūrimą.

Susipažins su Lietuvos etnografiniais regionais, sužinos, kaip skiriasi papročiai, kalba, tradicijos kiekviename regione. Pasimokys   tarmiškų eilėraščių.

Tyrinės Lietuvos žemėlapį, ieškos upių, miestų, ežerų, pilių  ir kt.

Vaikų darbeliuose atsispindės tautinė tematika.
Šoks lietuvių liaudies ratelius. Giedos Tautinę giesmę.

Sakytinė ir rašytinė kalba, santykiai su bendraamžiais, mokėjimas mokytis, estetinis suvokimas,  kūrybiškumas, tyrinėjimas.
3 sav.  – 4 sav.

Mes – mažieji amatininkai

Dalyvaus pokalbiuose apie Kaziuko turgaus tradicijas.

Klausysis pasakojimų, tekstinių kūrinių, eilėraščių apie Kaziuko mugę.

Žiūrės trumpus video siužetus apie įvairius amatus.

Kiekvieną dieną pabuvos skirtingų amatų kūrėjais: puodžiai, audėjai, kepėjai…Plės žodyną.

Mėgausis vilnos vėlimo terapijos malonumais.

Kurs ir gamins įvairius darbelius Kaziuko mugei (iš tešlos, modelino, siūlų, šiaudų, džiovintų lapų  ir kitų gamtinių medžiagų).

Tyrinės įvairius daiktus ir bandys pasakyti iš kokių medžiagų pagaminti (molinė vazelė-iš molio, verba-iš džiovintų augalų…)

Keps riestainius.

Grupėje surengs Kaziuko mugę.

Patirs džiugių emocijų prekiaujant savo pagamintais darbeliais.

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, estetinis suvokimas, smulkiosios motorikos lavinimas.

Vasario 15 d.– vasario 16-osios rytmetys

2018 – 2019 m.m. priešmokyklinės grupės vasario ugdymo(si) veiklos planas

Lietuvių kalba Susipažins su raidėmis ir garsais Gg ir Jj.

Atliks rankos lavinimo užduotis raidžių G ir J įtvirtinimui.

Mokysis tekste surasti Jj ir Gg raides.

Iš žinomų raidžių (A, Ą, M, L, I , Į, Y, O, N, K, Ė, S, T, R, U,

Ū,  Ų, P) sudės žodžius, juos mokysis perskaityti skiemenimis.

Skaitantys vaikai skaitys trumpus tekstukus, kiti-mokysis

perskaityti trumpus žodžius. Naudos magnetinę lentą.

Kurs pasaką su duotais veikėjais: senelė, mergaitė, kiškis,

vilkas, lapė, pagrandukas, meška ir pan.

Pasimokys vaidinti su pirštukinėmis lėlėmis.

Matematika Atliks įvairias užduotis skaičiavimo iki 7 įtvirtinimui (pieš

titinkamą daiktų kiekį, nuspalvins tinkamą skaičių, suvedžios

skaičius, įrašys į langelius reikalingą skaitmenį ir pan.).

Žodžiu skaičiuos ir atskaičiuos iki 20. Žais mokomuosius

žaidimus ,,Skaičiaus kaimynai”, ,,Sumažink ir padidink

skaičių“, ,,Pratęsk seką“.

Susipažins su nauja geometrine figūra- ovalu. Ją pabandys

nupiešti, ieškos tokios formos daiktų aplinkoje, iliustracijose,

įvardins juos. Iš spalvoto popieriaus ir siūlų kurs ovalo formos

ir kitų geometrinių figūrų kompozicijas.

Pakartos savaitės dienas.

Susipažins su kalendoriumi. Padiskutuos, kokia jo paskirtis,

pasimokys jame surasti savaitės dienas.

Pasaulio pažinimas ,,Kuo ypatinga Lietuva. Vasario 16-osios šventė.”: tyrinės

Lietuvos žemėlapį, ieškos miestų, rašys miestų pavadinimus

didžiosiomis raidėmis (VILNIUS, KAUNAS, KLAIPĖDA,

ŠIAULIAI, PANEVĖŽYS) , prie miestų priklijuos

titinkančius simbolius ( prie Vilniaus-Gedimino pilį…)

kaičiuos upes, ežerus, sužinos upių, ežerų pavadinimus, išmoks

Lietuvos etnografinius regionus. Klausysis Lietuvos himno.

Atliks įvairias užduotis Lietuvos trispalvei, herbui įsiminti.

,,Mes mažieji amatininkai”: iš modelino lipdys ąsotėlius, kurs

raštus, ornamentus iš geometrinių figūrų, mokysis pinti kilimėlį

iš spalvoto popieriaus, skaičiuos juosteles pagal spalvas.

Klausysis tekstų apie Kaziuko mugę, sužinos, kodėl taip ji

vadinama, kuo prekiaujama, pasakos savo įspūdžius.

“Žiogelių” grupės 2017-2018 m.m. vasario mėn. muzikos veiklos planas

Planas ruošiamas.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės anglų kalbos I pogrupio vasario mėn. veiklos planas

Tema Pasiekimai Užduotys
1 savaitė Hello, everyone song ir pasisveikinimas.

Toys

Bye-bye everyone song.

Atpažins ir pavadins kelis žaislus (anglų kalba). Išmoks žodžius (ball, car, teddy, doll, train, scooter). Žaidimas „Odd one out“.

Daina „Toys“.

2 savaitė Hello, everyone song ir pasisveikinimas.

Toys

Bye-bye everyone song.

Pakartos išmoktus žodžius.

Išmoks žodžius (window, door) bei frazę „Bring me…“

Kūrybinis darbelis „Zig-zag book“.

Daina „Numbers song“.

3 savaitė Hello, everyone song ir pasisveikinimas.

Storytime

Bye-bye everyone song.

Klausysis Cookie‘o istorijų. Atpažins žaislų pavadinimus. Žaidimai „Numbers beat“ ir „Feely bag“.
4 savaitė Hello song.

Storytime

Bye bye song.

Išmoks frazes: shake hands, wave hands.

Prisimins dainų: „Colours“ ir „Toys“ žodžius.

Žaidimo „You‘re a ball“ metu pakartos žaislų pavadinimus.

Žaidimai: „Kim‘s board“ ir „Guess who‘s got it“.

2018 – 2019 m.m. „Žiogelių“ grupės vasario mėn. robotikos veiklos planas

Savaitės tema Konstrukcija Matematika Ugdomos kompetencijos
Maistas. Kaip sveikai maitintis?

Drabužiai. Kada ir kaip tinkamai apsirengti?

Kasa. Kas ir kiek sveria?

Knygos. Kodėl smagu skaityti?

Roboto anka- pagalbininkė virtuvėje
Besisukanti pakaba
Kasa
Iliustratorius
Kalbamės apie arduotuves ir protingą apsipirkimą.

Skaičiuojame iki 20,  lyginame, sudedame ir atimame skaičius iki 20.

Spalvų, daiktų dydžių, daiktų pasukimo sekos, pažintis su nosinėmis raidėmis.

Dydis, forma, spalva.

Raidės Z, Ž, Y, F.

Socialinė kompetencija

Santykis su savimi

Santykiai su bendraamžiais

Santykiai su suaugusiais

Santykis su aplinka

Sveikatos saugojimo kompetencija

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata

Socialinė sveikata

Veikla ir poilsis

Asmens ir aplinkos švara

Pažinimo kompetencija

Domėjimasis, smalsumas

Tyrinėjimas, informacijos rinkimas

Informacijos apdorojimas: jutimas, mąstymas, vaizduotė

Refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas

Komunikavimo kompetencija

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys

Vaidyba

Matematika

Skaičiai, skaičiavimai

Geometrija

Statistika

Reiškiniai, nelygybės, lygybės

Mechanika

Pagrindinės energijos perdavimo formos

Problemos/Sprendimo ieškojimas

Konstrukcijos tobulinimas

Kontaktai